kolonialismKolonialismen var ett system för att med kulturella och ideologiska medel ge Europa och USA ekonomiskt världsherravälde. Men nu går den perioden mot sitt slut, hävdade kulturteoretikern Walter Mignolo vid en föreläsning i Stockholm i förra veckan. I och med att världens stora ekonomier börjat samarbeta direkt med varandra har de gamla stormakterna hamnat på efterkälken och i skuggan. Medan Europa ännu domineras av nyliberalismen strävar BRICS-länderna mot totalkapitalism där staten bara har en hjälpfunktion, hävdade Mignolo, och det är den utvecklingen som driver vad han kallar ”avvästernisering”. Vi har alltså att förhålla oss till en helt ny världsordning.

Bok på G

En bok av Walter Mignolo utkommer inom kort på Tankekraft förlag.

Här är hans hemsida!

(BRICS som omnämns i notisen är en förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.)