Bara tre av tio arbetsgivare fick godkänt när Arbetsmiljöverket inspekterade cirka 700 kvinnodominerade arbetsplatser med mycket manuell hantering och ensidiga arbeten.

Myndigheten har under det senaste året granskat kvinnors belastningsergonomi i bland annat livsmedelsindustrin, hotell, tvätterier, tillverknings- och fordonsindustri. I snitt har Arbetsmiljöverket ställt tre åtgärdskrav per arbetsställe.

Kraven gäller främst brister i ergonomin, exempelvis tunga lyft och skadliga arbetsställningar. Men också antalet raster, arbetstempo och möjligheten till arbetsrotation.

Cirka en tredjedel av kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden har ont varje dag på grund av påfrestande arbetsställningar, enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen. Många har också ont på grund av tungt arbete och ensidigt upprepade arbetsuppgifter.

– Belastningsskador uppstår gradvis, är svåra att upptäcka och tar lång tid att läka, förklarar Minke Wersäll, projektledare och arbetsmiljöinspektör. En person som exempelvis utför lyft varje dag kan plötsligt få en ryggskada och kanske aldrig komma tillbaka till arbetslivet.