Ingen kunde förutsäga konsekvenserna när på åttitalet de offentliga verksamheterna började drivas som företag, varefter utförsäljningarna och privatiseringarna tog vid. Men Göran Rosenberg var snuddande nära i Plikten, profiten och konsten att vara människa, från 2003, som nu har återutgivits i pocket med efterord och ett urval anknytande krönikor. Det han framför allt inte anade var vinstuttagens omfattning, och de till kriminalitet gränsande skatteplaneringsmetoderna.

rosenbergsemRosenberg framträdde på måndagen vid ett seminarium arrangerat av Arena, och fick medhåll och kommentarer av filosofen Jonna Bornemark och idéhistorikern Sverker Sörlin. Särskilt kunde Bornemark vittna från sitt arbete med yrkesarbetande studenter inom ämnet ”praktisk kunskap”  att det som pressar de anställda, t ex inom vården, allra mest, det är att kontrollfunktionerna har gjort alla arbetsuppgifter så manualiserade och instrumentaliserade att det mellanmänskliga hamnat helt på undantag.

Publiken innehöll många med erfarenhet från innan och under förfallsperioden, som kunde ge olika bidrag till förklaringar av hur det gått till och varför, och till Socialdemokraternas omsvängning, som i dagsläget verkar så omöjlig att överge.