Arton år. Så lång tid kommer det att ta innan lika många kvinnor som män har chefspositioner, enligt en rapport från chefsorganisationen Ledarna.

Andelen kvinnliga chefer har ökat de senaste tio åren. Men det går långsamt. Och ju längre upp i hierarkin, desto färre kvinnor sitter på chefsstolarna. Det visar en jämställdhetsbarometer som Ledarna har tagit fram.

Av cheferna på de lägre nivåerna är i dag 42,4 procent kvinnor, men av Sveriges vd:ar är endast 12 procent kvinnor och bland börsbolagen ynka 2,4 procent.

– Det är ett ineffektivt utnyttjande av mänskliga resurser, säger Maria Stanfors, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan i Lund.

– I ett historiskt perspektiv har det skett mycket, men kön spelar roll även i dag. Detta är ett problem eftersom kvinnors deltagande i högre utbildningar har ökat och allt fler är karriärinriktade.

TT: Kan företag tjäna på fler kvinnliga chefer?

– Det handlar inte om antal utan om öppenhet inför olika idéer och anpassning till nya förhållanden. En organisation som ser till att folk presterar sitt bästa oavsett kön, ålder eller etnicitet — och lönar dem därefter — vinner på det i längden.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) tycker inte det är rimligt att det ska ta så lång tid för att nå jämvikt.

– Om det fanns en mirakelmedicin skulle vi ordinera den omedelbart. Det här bygger på sega mönster som är svåra att rubba, säger hon till TT.

Mätbara mål och ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är steg på vägen, enligt Arnholm. Nyligen togs ett regeringsbeslut om att skjuta till nio miljoner kronor för att följa upp så att diskrimineringslagen efterlevs.

Kvotering har fungerat bra i statliga verksamheter, anser hon. Men det är svårt att applicera på näringslivet. Där vill Arnholm i stället föregå med gott exempel.

– Politiken ska inte stifta lag om mål i styrelser. Jag tycker att svenska bolag ska eftersträva mångfald, och där visar jag vägen genom att sopa rent framför egen dörr.

Ledarna, organisationen för Sveriges chefer och initiativtagare till rapporten, tycker opinionsbildning är viktigast.

– Men vi ställer även krav på företagen, säger vd:n Annika Elias.

TT: Era medlemmar är ju chefer. Vilken är din uppmaning till dem?

– Kräv av din arbetsgivare att du ska kunna leda jämställt.