Foto: Adam Ihse

Foto: Adam Ihse

Henrik Sternberg, forskare i transportlogistik i Lund, har dragit igång ett projekt där han låter svenska chaufförer och andra kartlägga utländska lastbilar i trafik.

 

Hundratals utländska lastbilar opererar kontinuerligt i Sverige med inhemska transporter, helt i strid mot EU:s regler. Fusket har avslöjats av ett pågående forskningsprojekt på Lunds universitet.

Svenska åkare och lastbilsförare har länge hävdat att utländska transportörer satt i system att ragga inhemska transporter i Sverige till men för de svenska företagen och deras anställda.

Enligt EU:s regler får lastbilar från andra europeiska länder användas till högst tre transporter i ett annat land innan fordonet måste lämna landet. Tanken är att bilarna inte ska behöva köras tomma under återfärden.

Tv- och radioprogrammen Uppdrag Granskning och Kaliber har visat att de utländska chaufförerna ofta arbetar under usla förhållanden och med låga löner, om chaufförer från Östeuropa som tvingas bo i sina förarhytter under sina körningar i Sverige.

Men hittills har man bara kunnat gissa hur utbrett fusket är. För två och en halv vecka sedan drog Henrik Sternberg, forskare i transportlogistik i Lund, i gång ett projekt där han låter svenska chaufförer och andra kartlägga utländska lastbilar i trafik och deras rörelser.

Med hjälp av en särskild app i mobilen sänder de nu cirka 4 700 rapportörerna in sina iakttagelser, de flesta mellan tio och tjugo varje dag men många uppemot hundra.

– Om en utlandsregistrerad lastbil rör sig fram och tillbaka i landet i mer än en vecka kan man utgå från att det handlar om fler än tre transporter. Vi kan redan se att flera hundra fordon har främst Helsingborg, Göteborg och Stockholm som basorter, att det är där de utgår ifrån, säger Sternberg.

Ett mål med undersökningen är att bestämma omfattningen i denna trafik och hur reglerna för så kallad cabotagetrafik — inhemska transporter utförda av utländska företag — missbrukas. Ett annat är att studera dess miljöpåverkan.

Henrik Sternberg:

– I Sverige får en långtradare vara 25 meter lång men i övriga Europa 18 meter. Två svenska ekipage motsvarar tre utländska. Det påverkar givetvis även miljön.