Regeringen ska komma med förslag som sätter stopp för utnyttjandet av falska egenföretagare i åkeribranschen.

Det beslutet har oppositionen i trafikutskottet drivit igenom mot regeringspartiernas vilja. Den samlade oppositionen har också drivit igenom ett beslut om åtgärder mot fusk inom taxi mot regeringspartiernas vilja.

Det innebär med all sannolikhet att den samlade oppositionen, de rödgröna plus Sverigedemokraterna, kör över regeringen när riksdagen ska fatta beslut på torsdag i nästa vecka.

Allt som allt har politikerna tagit fyra beslut som går ut på att komma åt fusk och olagligheter inom taxi- och åkeribranschen. Två av besluten var alla partier överens om.

När det gäller falska egenföretagare i åkeribranschen, det vill säga chaufförer som egentligen borde vara anställda, hänvisar majoriteten i trafikutskottet till Nederländerna som ett gott exempel.

Där ska chaufförerna vara anställda i det åkeri som de arbetar åt. Anställda i bemanningsföretag och underentreprenörer med egna trafiktillstånd och egna fordon är undantagna.

Alla partier är överens om att det behövs ytterligare åtgärder för att klämma åt utländska åkerier som kör mer inrikestrafik i Sverige än vad EU-reglerna tillåter.

Trafikutskottet vill ha obligatoriska redovisningscentraler för taxi snarast möjligt. Här körde den samlade oppositionen, de rödgröna plus Sverigedemokraterna, över regeringspartierna.

Alla partier är överens om att beställa en utredning om för- och nackdelar med avregleringen av taxi 1990.