LO:s styrelse ställer sig bakom utredningen om den framtida fackförbundspressen. Det beslutet togs på sammanträdet i dag, måndag.

– Utgångsläget är inte att spara pengar – utan att få mer för samma pengar som LO och förbunden satsar i dag, säger LO:s kanslichef Kjell Ahlberg.

Journalisten Kalle Jungkvist, mångårig Aftonbladetmedarbetare, har gjort en expertutredning. Nu ställer sig LO:s styrelse bakom hans förslag.

Grundtanken är att tidningarna ska finnas kvar. Redaktionerna ska vara självständiga. Däremot ska allting runt omkring vara gemensamt.

Tanken är att samla fackförbundstidningarna i ett mediehus med gemensam administration, annonsavdelning och teknikutveckling. Gemensam upphandling av papper och tryck ska pressa priserna. Dessutom kan tidningarna dela på kostnaderna för utvecklingen av nya digitala plattformar på nätet och i mobilen.

Nu ska utredningens styrgrupp gå igenom förslagen i detalj och komma med förslag om hur de kan genomföras praktiskt. Målet är att presentera handfasta förslag och åtminstone översiktliga kalkyler för LO:s styrelse.

Om tidtabellen håller ska förslagen presenteras för LO:s styrelse i ett par omgångar under hösten.

Till slut blir det varje LO-förbund om avgör om förbundets tidning ska vara med i samarbetet eller inte. Tolv av LO:s 14 förbund har varit med om att tillsätta utredningen.

Transport samt Hotell- och restaurangfacket gjorde tidigt klart att deras tidningar, Transportarbetaren och Hotellrevyn, inte ska vara med.