När Emma Nilsson fick missfall insåg hennes arbetsgivare att hon planerade att skaffa barn. Då ville han inte längre låta hennes praktikjobb övergå i fast anställning. Trots förbud missgynnas gravida och föräldralediga på arbetsmarknaden.

– Produktionen har tyvärr högre status än reproduktionen, säger Caroline Wieslander Blücher, jurist hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Emma Nilsson i Skåne fick hjälp av DO att rättsligt driva tvisten om jobbet som lantarbetare på en mjölkgård. Hon vann och fick ett skadestånd. Nu, några år efteråt, när Emma hunnit bli mamma till två små barn, känner hon att hon gått stärkt ur upplevelsen.

– Jag har fått lite mer skinn på näsan. Jag kunde som liten enskild person ställa mig upp och säga ifrån att så här får det inte gå till, säger hon.

DO har hand om diskrimineringsfall på jobbet för dem som inte är fackligt organiserade. År 2012 gällde 21 procent av fallen diskriminering på grund av kön och 9 procent missgynnande vid föräldraledighet.

Facken ska hjälpa sina medlemmar.

– Vi stöter på kvinnor som söker jobb och blir nekade på grund av graviditet. Än vanligare är att de har en provanställning och inte får fortsätta när de blivit gravida, säger Sofie Rehnström, jurist på LO.

Hon berättar även hur visstidsanställa kvinnor, som kan bli inringda för inhopp dag för dag, upplever hur det plötsligt slutar ringa när det blir känt att de är gravida.

Hos DO möter man även ärenden, där kvinnor med fast jobb upplever att graviditet och föräldraledighet ger sämre löneutveckling och karriärmöjligheter. Det sistnämnda drabbar även män.

– Vissa arbetsgivare verkar resonera som att om en person väljer att vara ledig, då är den personen inte att räkna med, säger Caroline Wieslander Blücher.

Hon tillägger att den här tendensen kan bli extra tydlig i tider av ekonomisk kris, när många företag lever med kniven mot strupen. Sofie Rehnström på LO pekar på den höga ungdomsarbetslösheten och ser ett läge där arbetsgivarna kan välja och – lite generaliserat – betrakta unga kvinnor som en risk, unga män som en möjlighet.

Men Carina Lindfeldt, avdelningschef hos Svenskt Näringsliv, håller inte alls med.

– Vi vet ju hur regelverket ser ut. Vi får inte särbehandla någon med hänsyn till graviditet. Vår bild är också att det inte förekommer i någon stor omfattning, säger hon.

Lindfeldt tillägger att det är viktigt för företagens chans att kunna locka till sig attraktiv personal att de kan erbjuda goda möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv.

Bakgrund: Fall hos DO

Fall som väntar på avgörande:

En kvinna sökte ett kommunalt jobb. En kommunföreträdare ringde upp för att boka tid för anställningsintervju. Under samtalet berättade kvinnan att hon var gravid. Då var hon inte längre aktuell för någon intervju.

En kvinna var anställd av ett bemanningsföretag och placerad på ett annat företag. Hon sade nej till övertid med hänvisning till sin graviditet. Då sparkades hon ut från arbetsplatsen och bemanningsföretaget hade inget annat jobb att erbjuda.

En kvinna erbjöds anställning på ett företag. När hon berättade att hon var gravid drog chefen tillbaka erbjudandet och gav jobbet till en annan.

Fall som avgjorts:

En kvinna fick lägre lönepåslag under sin föräldraledighet. Efter förlikning får hon nästan 55 000 kronor.En kvinna blev uppsagd på grund av hög sjukfrånvaro som berodde på graviditetsbesvär. Efter förlikning får hon 100 000 kronor.

Källa: DO (TT)