Foto: Fredrik Sandberg

Foto: Fredrik Sandberg

Av hundra förskolelärare är bara fyra män, det är något som många vill ändra på. Genom en nationell strategi, säger jämställdhetsministern. Genom höjda löner, säger facket.

– Förskolan träffar alla barn och har viktiga pedagogiska och fostrande uppgifter, och det är viktigt med mångfald på olika sätt. Men att det ska finnas både män och kvinnor inom skolan och förskolan tycker jag är helt självklart, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP).

I dag är ungefär fyra procent av alla förskolelärare i Sverige män, och ungefär på den nivån har det legat stadigt sedan många år tillbaka. Ändå har det aldrig gjorts någon samlad insats för att locka män till yrket.

Nu vill jämställdhetsministern utforma en nationell strategi tillsammans med bland annat kommuner, lärosäten och lärarfacken, för att få en jämnare könsfördelning. Hur strategin skulle kunna vara utformad vill Arnholm inte gå in på, men det handlar om att hjälpas åt att undanröja hinder på vägen och lyfta goda exempel, säger hon.

– Till exempel har man sett att det som verkar fungera bäst är när det finns en ledare som har bestämt sig för att på min förskola ska det finnas män också, och skriver det i annonserna och rekryterar medvetet. Det är det som får effekt.

De båda lärarfacken pekar i stället på lönernas betydelse.

– Den nationella lärarkrisen märks först och tydligast i förskolan och för att fylla platserna på utbildningarna kan vi inte räkna bort halva befolkningen. För att locka studenter är det en sak som är oerhört tydlig, och det är att lönerna måste upp, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

– Det är alldeles utmärkt med nationella strategier om både det ena och det andra. Men jag kan tala om att den avgörande faktorn handlar om nivåerna på lönerna och villkoren, säger Metta Fjelkner, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Fakta: Män inom förskolan

2012 var 4 procent av de 100 400 anställda inom svenska förskolor män.

För tio år sedan var andelen män 2 procent, 1985 var den 4 procent.

Fristående förskolor har en något större andel män bland de anställda än de kommunala, 5,7 procent jämfört med 3 procent 2012.

Källa: Skolverket (TT)