Seko och Almega förhandlar om löner och andra villkor inom spårtrafik, telekom och järnvägsunderhåll. Men så länge det är oklart vilket pensionsavtal som ska gälla kan facket inte skriva under ett nytt avtal.

Efter en tids uppehåll har Seko och Almega återupptagit avtalsförhandlingarna och träffats såväl igår som i dag, fredag.

Förutom löner handlar Sekos krav om arbetstider, reglering av visstidsanställningar – och vilka villkor som ska gälla när verksamhet går över till en ny arbetsgivare, något som händer ofta i samband med att spårtrafik och underhåll upphandlas.

Den sistnämnda frågan har blivit brännande sedan SJ-ägda Götalandståg, som tog över trafik i Göteborgsområdet våren 2012, visat sig ovilligt att teckna ett lokalt avtal med lika bra löner som de anställda hade hos sin förra arbetsgivare, DSB. Nyanställda har erbjudits löner strikt enligt det centrala branschavtalet, vilket innebär flera tusenlappar mindre per månad än det lokala avtalet skulle ge.

Vid verksamhetsövergång är villkoren i det lokala avtalet skyddade i högst tolv månader. Men den här gången hade Seko tur: Det lokala avtalet slutade gälla just när det blev dags för förhandlingar om ett nytt centralt avtal, så Seko har kunnat lyfta in konflikten vid Götalandståg i sina förhandlingar med Almega.

– Men vi vill inte hamna i en situation där upphandlingar gör att medlemmarna får en ny arbetsgivare mitt i en treårig avtalsperiod, utan möjlighet att försvara villkoren i de lokala avtalen, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko. På det här området är de centrala avtalen nämligen tunna, det mesta regleras i de lokala avtalen.

Hur villkoren ska säkras när verksamheten går över till en ny arbetsgivare är alltså en knäckfråga i de centrala förhandlingarna.

Men även om den löses finns ännu ett hinder innan Seko kan teckna ett avtal. Inom en rad företag som bildats då statlig verksamhet bolagiserats har arbetare och tjänstemän haft samma villkor i fråga om tjänstepension och omställning. Grunden för detta har varit ett avtal från 1993 mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv.

Sedan PTK hösten 2011 sade upp detta avtal är det oklart om Sekos medlemmar kan ha tjänstemännens pensionsavtal ITP, eller måste anslutas till de pensionsavtal som normalt gäller för arbetare.

– Vi skriver inte under något avtal förrän vi fått klarhet i den frågan, säger Valle Karlsson.

Frågan måste besvaras av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Enligt Magnus Furubring, ombudsman vid LO med ansvar för avtalsförsäkringar, pågår det arbetet.

– I samtal med PTK har vi klarat ut att de företag som redan tillämpar ITP för alla anställda kan fortsätta att göra det, säger Magnus Furubring. Inga arbetare som redan har ITP kastas ut ur systemet. Men vad som gäller när nya företag kommer in i branschen återstår att se.