Barnprogram och Disneyfilmer riskerar att bli utan svenskt tal framöver. Sedan en vecka strejkar Teaterförbundets medlemmar på två stora dubbningsföretag.
– De har inte fått löneökningar på tio år, säger Jaan Kolk, förbundsdirektör.

Lönerna brukar öka lite varje år i de flesta branscher, men för frilansare i kultursektorn är verkligheten en annan. De frilansande röstskådespelare som dubbar film och tv-program på två av de största dubbföretagen, SDI Media och Dubberman, har inte fått sina ersättningar höjda på tio år.

– Vi har varit på frågan under årens lopp, men först nu finns det tillräckligt mycket ilska för att ta steget och strejka, säger Jaan Kolk, förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Eftersom företagen i branschen inte är med i någon arbetsgivarorganisation har facket kollektivavtal direkt med varje företag. Avtalen som konflikten gäller tecknades 2003 och ersättningsnivåerna har inte ändrats sedan dess. Dessutom har tempot vid dubbningarna höjts så att dubbarna utför mer arbete för sin ersättning i dag.

Att fackets medlemmar funnit sig i de allt sämre villkoren beror enligt Jaan Kolk på att det rör sig om frilansare som är rädda att bli av med sina uppdrag.

– Det har varit en marknad där arbetsgivarna till stor del dikterat villkoren eftersom det inte finns några tillsvidareanställda.

– Den här konflikten är principiellt oerhört viktig, säger han.

Det tycker även TCO som ger Teaterförbundet sitt fulla stöd. Organisationen konstaterar på sin hemsida att ”konflikten i grunden handlar om att också de som är yrkesverksamma som frilansare ska ha rätt till löneökningar och möjligheter att hävda sina villkor på arbetsmarknaden.”

Strejken, och en blockad av nya uppdrag, berör mellan 150 och 200 frilansare som regelbundet jobbar åt de två företagen. Den bröt ut för en vecka sedan då företagen avvisade ett medlarbud som enligt facket innebar löneökningar på runt fyra procent och en utfästelse om återkommande löneförhandlingar framöver.

Parterna ska träffa medlarna igen på måndag, men Jaan Kolk konstaterar att Medlingsinstitutet har ett svårt uppdrag.

– Det har varit väldigt hårda toner från företagen. De vill snarare sänka ersättningen i stället för att höja den, så jag är inte helt optimistisk, säger han.