Bevakningsstrejken följs av lockout två dagar senare. I går eftermiddag, torsdag, svarade Almega på Transports varsel.

Det innebär att strejken den 13 maj följs av en lockout som inleds vid midnatt under natten till den 15 maj.

Transports strejk stoppar säkerhetskontrollerna på Arlanda, Bromma, Sturup och Skavsta på morgnar och sena eftermiddagar. På dessa tider stoppas flyget. Dessutom lamslås kontanthanteringen och p-vakterna på privata parkeringsbolag går ut i strejk.

Det är de som jobbar med värdetransporter för de två bolagen Loomis och Nokas som Almega ska lockouta. I varslet skriver Almega att det inte innebär någon upptrappning eftersom Transport ”redan har stoppat fungerande kontant- och värdehantering”.

Transport däremot pekar på att lockouten berör nio orter. Transports strejkvarsel gäller fyra: Stockholm, Göteborg, Mölndal och Malmö.

Almegas lockoutvarsel gäller ytterligare fem orter: Gävle, Linköping, Karlstad, Örebro och Växjö.

Transport vill ha 1 740 kronor på tre år. Almega erbjuder 6,8 procent eller knappt 1 590 kronor.