12 500 fastighetsskötare får 1 700 kronor mer på tre år. Fastighets och Fastigo har skrivit på  ett nytt avtal.

Lönerna höjs med 530 kronor första året, 560 kronor andra året och med 610 kronor det tredje året. Lägstalönerna höjs med samma summor.

Höjningen med 1 700 kronor innebär att lägstalönen blir 21 090 kronor för den som har fyllt 20 år från och med den 1 april 2015.

Alla är garanterade minst halva löneökningen. Resten fördelas lokalt. Det här är ett krav som Fastighets har drivit. Förra året var individgarantin 30 procent.

En ny regel för att begränsa otrygga anställningar införs. Tiden för allmän anställning minskas från två år till 18 månader.

Avtalet innebär möjligheter ta pengar från löneökningarna och sätta av till ett så kallat arbetslivskonto. Det här är pengar som individerna ska kunna ta ut till exempel som delpension. Arbetslivskontot har funnits sedan slutet av 90-talet.

Föräldraledig ska få tillägg till föräldrapenningen i sex månader. En särskild beredskapsersättning vid storhelger införs. Ob-tilläggen räknas upp med 6,8 procent.

Det nya avtalet gäller fastighetsskötare inom allmännyttiga bostadsföretag, HSB, Riksbyggen och företag som utför fastighetsskötsel.