Handels ökar. Nu är förbundet uppe i över 150 000 medlemmar.

– Vi är fantastiskt glada och stolta. Hela förbundet har jobbat hårt för att vi ska komma hit, säger Staffan Lundström, ombudsman på Handels.

Under årets fyra första månader ökade Handels med 1 528 yrkesaktiva medlemmar. Det är 134 fler än motsvarande tid i fjol.

– Förra året var vårt bästa på 20 år. De nya siffrorna visar att det inte var någon tillfällighet. Ökningen håller i sig, konstaterar Staffan Lundström.

Handels ökar mest i storstäderna och bland ungdomar under 30 år.

Efter sju svåra år ökade Handels med 167 yrkesaktiva medlemmar 2011. Förra årets ökning blev 4 185. Ökningen hade blivit ännu större utan pensionärerna. De yrkesaktiva ökade med 4 261.

Det återstår att se om förbundet lyckas överträffa de siffrorna i år.

Fler medlemmar är ett mål. Fler aktiva medlemmar är ett annat.

– Vi ligger mycket tid, kraft och pengar på våra medlemskurser. Vi vill att de som blir medlemmar ska gå kurser och utbilda sig. En av kurserna vänder sig till dem som vill engagera sig och kanske arbeta fackligt som förtroendevalda på sin arbetsplats, berättar Staffan Lundström.

Just nu sitter en arbetsgrupp och arbetar med något som kallas för Handelsmodellen. Det är en modell för att bygga upp och vidmakthålla en stark organisation på arbetsplatserna.

Arbetsgruppen ska bli klar i september.

Tredje största LO-förbundet

Handels är det tredje största LO-förbundet och det förbund som ökade mest i fjol. Den 31 december 2012 hade Handels 149 076 medlemmar. Handels var som allra störst 2004 med runt 176 000 medlemmar.

Ytterligare tre LO-förbund – Kommunal, Transport och Musikerna – ökade förra året.

Tio LO-förbund minskade. IF Metall minskade mest. Den främsta förklaringen är att antalet industrijobb minskar varje år. En annan förklaring är många industriarbetare blir tjänstemän. Rena avhopp från facket stod för en femtedel av IF Metalls medlemsminskning i fjol.