Nu går Arbetsförmedlingen ut med ett pressmeddelande för att tala om att antalet bidragsanställda har minskat i taxibranschen.

Det stämmer – åtminstone om man ser till de senaste två veckorna i Göteborg. Transports avdelning i Göteborg har inte fått in en enda ansökan om lönebidrag – och det är något alldeles nytt.

– I snitt yttrar jag mig om två ärenden i veckan enbart på taxi, säger Mats Andersson, ombudsman på Transports avdelning 3 i Göteborg.

Tvärstoppet för lönebidragsansökningar sammanfaller i tiden med en artikelserie i Göteborgs-Posten om den snabbväxande kafékedjan Le Pain Français, som har tagit emot 100 bidragsanställda och praktikanter från Arbetsförmedlingen på fyra år. Staten betalar ungefär halva arbetsstyrkans löner. Många har lönebidrag för funktionshindrade.

Men någon anpassning av deras arbetsuppgifter har det inte varit tal om. I stället skriver en platschef till Arbetsförmedlingen och kräver: ”Skicka inga stolpskott!”

Efter den artikelserien har Transport inte fått in en enda ansökan om lönebidrag i Göteborg.

Före 2009 var det ovanligt med bidragsjobb i taxi. Mellan 2009 och 2011 tredubblades antalet från 700 till drygt 2 100 taxiförare med statligt bidrag till lönen. Siffrorna gäller endast två bidragsformer, nystartsjobb för långtidsarbetslösa och lönebidrag för funktionshindrade.

I slutet av april i år hade antalet minskat till ungefär 1 800 nystartsjobb och lönebidrag i taxibranschen, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen Svenska Taxiförbundet tycker att man kan diskutera om taxi är rätt bransch för långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Transport är motståndare till bidragen.

– Taxi är en ytterst olämplig bransch för alla typer av bidragsanställningar. Det är svårt att anpassa arbetet, det är svårt att bygga nära relationer till arbetskamrater och arbetsgivare och det är ovanligt med träffpunkter som fikarum. Överetableringen och den hårda konkurrensen gör att andra jobb i branschen trängs undan, anser Mats Andersson.

Det finns olika bud om exakt hur många som kör taxi. Enligt Statistiska centralbyrån är antalet förare runt 18 000.

Många taxibolag annonserar efter folk med bidrag. På jobbsajten Workcare som listar de lediga jobben ”där Arbetsförmedlingen står för mellan 31,42 och 85 procent av lönen” gäller 15 av 277 annonser i dag, den 2 maj, taxi.

I slutet av april hade 279 taxiförare lönebidrag och 1 537 hade nystartsjobb.

– För att bevilja lönebidrag kräver vi att arbetsgivaren ska göra de anpassningar som krävs för att personer med nedsatt arbetsförmåga ska kunna fungera på jobbet, säger Henrietta Stein, chef för Arbetsförmedlingens avdelning rehabilitering till arbete.

I taxibranschen kan det innebära att man anpassar bilen, att man anpassar arbetstiden till enbart dagtid, att arbetsdagen delas mellan körningar och pappersarbete – för att återge några exempel som Henrietta Stein räknar upp.

– Jag har aldrig hört talas om att ett fordon har anpassats till en individ, säger Mats Andersson och fortsätter:

– Arbetstiden kanske kan anpassas så att den enskilde får välja själv, men oftast är kravet ändå att föraren ska jobba 60 timmar i veckan.

Så mycket är bidragen värda

En arbetslös kan få nystartsjobb i mellan ett och tio år. Tiden beror på ålder och hur länge vederbörande har gått arbetslös. Subventionen är dubbla arbetsgivaravgiften, 63 procent av lönen. Staten betalar nästan halva lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgift.

Lönebidrag gäller i fyra år. Bidraget beror på arbetsförmåga och kan vara hela lönen upp till taket på 16 700 kronor.