Jonathan Lindström: Stockholm, din och farmors farmors stad (Stockholmia).

Jonathan Lindström: Stockholm, din och farmors farmors stad (Stockholmia).

Ibland kommer det ut böcker samtidigt som kompletterar varann. För att fira Stockholms kommunfullmäktiges hundrafemtioårsdag har en av landets mest framstående populärvetenskapliga författare, tecknaren och arkeologen Jonathan Lindström, gjort en bilderbok för alla åldrar, som med vanvördigt bruk av gammalt bildmaterial och små tecknade figurer berättar hur det var förr ur många vinklar, och med en skön blandning av fakta och anekdoter.

En av de få bristerna är att arbetarrörelsens roll är underskattad. Den finns med i bilden, men dess roll som drivkraft i den politiska utvecklingen är inte tillräckligt tydlig.

Anne-Marie Lindgren: Den tidiga arbetarrörelsens historia i Stockholm. (Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, ABF Stockholm och Socialdemokraterna i Stockholm)

Anne-Marie Lindgren: Den tidiga arbetarrörelsens historia i Stockholm. (Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, ABF Stockholm och Socialdemokraterna i Stockholm)

Och som på beställning ger då en av Socialdemokraternas viktigaste ideologer och tänkare, Anne-Marie Lindgren ut en till utförandet mycket enklare men lika charmant skrift, som beskriver arbetarrörelsens framväxt, med speciell tonvikt på kvinnorna, och samtidigt tecknar den sociala bakgrunden. Hennes berättelse sträcker sig bara fram till strax efter förra sekelskiftet, men många detaljer sammanfaller och är trevliga att jämföra. Till exempel att Lindgren omtalar Gertrud Månsson som den första kvinnan i Sverige som tog plats i ett stadsfullmäktige, men utelämnar bibliotekspionjären Valfrid Palmgren. Lindström har dessutom hittat ett suddigt foto på Gertrud Månsson ur Idun. Medan Lindgren har plats med mycket fler fakta.

Det enda raka är att skaffa bägge böckerna. De har även det gemensamt att vara politiskt uppmuntrande. Lindström genom att peppa kommunalpolitikens möjligheter; Lindgren genom att underförstå att artonhundratalets fackliga rättslöshet har starka likheter med idag, att kampen om löner och om makten över arbetet fortfarande pågår.

Stig Holmstedt: Ett halvsekel i Stockholmstrafiken. Politik, planering och utbyggnader (Stockholmia förlag)

Stig Holmstedt: Ett halvsekel i Stockholmstrafiken. Politik, planering och utbyggnader (Stockholmia förlag)

Apropå Stockholmsböcker ska även nämnas en annan bok från Stockholmia förlag, fastän den kanske har mer specialintresse. Trafikplaneraren Stig Holmstedt presenterar samvetsgrant och intresseväckande hur trafiken i huvudstaden har utvecklats, fram till frågor som inte är avgjorda än i dag.

Och dessutom gör sig två andra ganska nyutkomna Stockholmsböcker också påminda, särskilt som de är i polemik med varandra: arkitekten Ola Anderssons Vykort från Utopia och hyllningen till Tensta i Johanna Langhorsts Förortshat.

Vandring den 5 maj

I Maria Sandels spår

Vandring i spåren av vår första kvinnliga arbetarförfattares liv och verk på Kungsholmen. Samling kl 13 vid T-bana Fridhemsplan, uppgång Mariebergsgatan.

Arr: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och tidningen Arbetet.