Fem i tolv enades Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kommunals ordförande Annelie Nordström och SKL:s förhandlare Ingela Gardner Sundström är nöjda med överenskommelsen – och att det inte blir strejk.

Den hotande strejken avvärjdes och ett nytt avtal signerades i dag på eftermiddagen. Lönerna för kommunalarna ökar med 1 700 kronor de kommande 37 månaderna. Fack och arbetsgivare är samtidigt överens om insatser för att begränsa de delade turerna och insatser för att förbättra för de visstidsanställda.

– Vi är mycket nöjda med avtalet, sa Kommunals ordförande Annelie Nordström när uppgörelsen presenterades i dag på eftermiddagen.

Ett särskilt tack riktade hon till övriga LO-förbund som helhjärtat stöttat Kommunals krav på krontalsökningar och förbättringar av anställningsvillkoren. Särskilt ambitionen att minimera de delade turerna.

Lika nöjd och glad var Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

– Vi lyckades undvika den varslade strejken, vilket var oerhört viktigt. Vi är också nöjda med avtalet, dess utformning och att uppgörelsen håller sig inom den kostnadsram som gäller på arbetsmarknaden.

Uppgörelsen löper över drygt tre år och är inte uppsägningsbar vilket värdesätts av arbetsgivarna, som framhåller betydelsen av långsiktighet och stabilitet.

Att löneökningarna kostnadsberäknas till 6,8 procent förklaras främst av att av talet förlängts med en månad och att det inte är uppsägningsbart.

Avtalet innehåller inga individgarantier vilket innebär att fördelningen av de framförhandlade pengarna sker i lokala förhandlingar. Så skedde också förra gången då avtalet inte heller innehöll några individgarantier.

När det gäller de omdiskuterade delade turerna och de obetalda håltimmarna mitt på dagen var både fack och arbetsgivare överens om att ambitionen nu är att få bort dem så långt som möjligt.

– Vår ambition är att begränsa användandet av delade turer så långt det över huvud taget går. Men det är ett arbete som måste göras lokalt för att hitta en arbetsorganisation som begränsar eller eliminerar de delade turerna, underströk Ingela Gardner Sundström.

Förutom löneavtalet så har uppgörelsen också kompletterats med en utökning av föräldrapenningtillägget från 150 dagar till 180 dagar i fortsättningen.

Ob-ersättningar, beredskapsersättningar, regler för hur avbruten semester ska kompenseras och en rad andra anställningsvillkor har också förbättrats i det nu signerade avtalet.

– Av våra ursprungliga 15 olika krav har vi lyckats hitta lösningar i elva fall, säger en mycket nöjd Lenita Granlund, avtalssekreterare inom Kommunal.

Det nya avtalet gäller för omkring 355 000 kommunalare i kommuner och landsting och Pactaföretagen. Överenskommelsen stoppade den varslade strejken som skulle ha brutit ut i morgon måndag.