#QR-koden
är som Nåden;
lätt att få den,
svårt förstå den.

Har du kvar tron
på framtiden,
ta din smartphone
och så vrid den

mot symbolen,
hedersnålen,
ladda appen,
tryck på knappen,

och vips ska scanningen
visa dig sanningen!