Foto: Henrik Mongomery

Foto: Henrik Mongomery

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström kan inte skapa jobb. Hur kan Moderaterna då få uppskattning för att de skapar god ekonomi?

 

Efter alliansens nedmontering av välfärden leder nu Socialdemokraterna betryggande enligt en ny mätning av United Minds och Aftonbladet, när det gäller förtroendet för vilket parti, Socialdemokraterna eller Moderaterna, som för den bästa politiken.

Det gäller såväl konsten att skapa jobb och bekämpa arbetslösheten som att skapa bra kvalitet inom vård och omsorg, bra skola och utbildning och när det gäller att föra en bra politik för miljö och klimat.

Men när det kommer till formulärets sista punkt, den som handlar om vilket partis politik som är bäst för landets ekonomiska utveckling, då vinner förvånansvärt nog Moderaterna svenskarnas sympati.

Logiken är svårfångad.

Att skapa ekonomisk utveckling är ju en omöjlighet om man misslyckas med att skapa jobb och bekämpa arbetslösheten.

Och utan god ekonomisk utveckling kan vi inte heller skapa en god välfärd.

Den gamla lutheranska sanningen består, vi måste själva jobba ihop det som behövs för att skapa det samhälle vi vill ha.

Så hur kommer det sig att svenskarna anser att Socialdemokraterna är bättre på jobb, låg arbetslöshet och välfärd samtidigt som de anser att Moderaterna är bättre på det som jobb och låg arbetslöshet skapar, nämligen ekonomisk utveckling?

Sannolikt är begreppet ekonomisk utveckling definierat utifrån felaktiga premisser.

Anders Borgs mantra om att den svenska staten har en välfylld kassa kanske går hem och i hastigheten missförstås som bra ekonomisk utveckling.

Men genom att sy in pengar i madrassen skapas ingen ekonomisk utveckling. I stället skapas den nedåtgående spiral vi nu ser där regeringen tvingas till ständigt nya nedrevideringar av den ekonomiska tillväxten och uppskrivningar av arbetslösheten.

I vårbudgeten som presenterades förra veckan har siffrorna återigen justerats till det värre.

I början av denna vecka visade Statistiska centralbyrån att arbetslösheten stigit med mer än vad någon kunnat vänta sig och nu är uppe i hela 8,8 procent.

Alltså finns det nu färre som kan vara med och jobba ihop till vår ekonomiska utveckling.

Dessutom visar de nya siffrorna att det nu finns över 630 000 tillfälligt anställda bland dem som trots allt har ett jobb.

Fler med otrygga anställningar skapar en press nedåt på lönerna vilket även det stoppar upp den ekonomiska utvecklingen då vi får allt mindre att handla företagens varor och tjänster för.

I det läget väljer regeringen dessutom att bryta mot EU:s förbud mot att rada tidsbegränsade anställningar på varandra, något som ökar de osäkra anställningarna ännu mer och gör det ännu svårare att få fart på den ekonomiska utvecklingen.

Men regeringen har inte heller i framtiden någon ambition att följa EU:s regler, förklarar nu arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Orsaken, menar hon, är att fler människor kan bli arbetslösa om de får fasta anställningar och därmed en större trygghet på sin arbetsplats.

Det visar att svenskarna har väldigt rätt: Moderaternas oförmåga att skapa jobb och minska arbetslösheten är genom detta idiotiska yttrande från vår arbetsmarknadsminister till fullo bevisat.

Dessa världsfrånvända ord kommer som sagt samtidigt som nya arbetslöshetssiffror stigit till 8,8 procent.

Däremot, med den större anställningstrygghet som det skulle innebära om vår moderatledda regering följde EU:s regler, så skulle regeringen gå miste om den lönepress nedåt som osäkra anställningsförhållanden innebär.

Hillevi Engströms ovilja att följa regler är alltså inget försök att påverka arbetslösheten, däremot gör den människor, och på sikt även företag, fattigare.

Allt medan Anders Borg upprepar att statens finanser är goda.