Foto: Leif R Jansson

Foto: Leif R Jansson

Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, försäkrar att deltidspensionen inte är en fattigdomsfälla.

 

Den 1 april började hundratusentals arbetare tjäna in till sin deltidspension. Först om 20 till 30 år har de råd att gå ner i arbetstid. Men facket ser deltidspensionen som ­alternativet till tidig utslagning och en ålderdom i misär.

– I framtiden måste vi arbeta längre för att få rimliga pensioner. Deltidspensionen hjälper våra medlemmar att klara det.
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssek­reterare i IF Metall, talar om den deltidspension som just har införts i en rad avtal som en framsynt, rent av historisk förändring.

I dag kanske de unga, som ser ålderdomen som oändligt avlägsen, inte uppskattar att löneutrymme går till något så tråkigt som pension. Och de äldsta, som inte hinner få riktig nytta av deltidspensionen, knorrar. Men i framtiden kommer fler och fler inse att facket gjorde rätt, tror Veli-Pekka Säikkälä.

Deltidspensionen är så ny att många detaljer ännu hänger i luften. Hur pengarna till den ska betalas in är till exempel inte klart, parterna ska snart diskutera det med försäkringscentralen Fora. Troligen sätts de premier som de anställda tjänar in under 2013 in på deras konton i februari eller mars 2014, samtidigt som premierna till Avtalspension SAF-LO.

– Det verkar praktiskt. Deltidspensionen och avtalspensionen beräknas på samma underlag, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Från början trodde parterna att deltidspensionen rentav kunde hanteras som en del av avtalspensionen. Så fungerar det för Unionens medlemmar, vars nya deltidspension är en del av tjänstepensionen ITP.

Men av tekniska skäl gick inte det för arbetarna. Deras deltidspension blir en separat försäkring. Hur den ska utformas ska parterna diskutera med sitt gemensamma bolag AMF. Enligt IF Metall är det dock inte givet att AMF får förvalta pengarna, det beror på hur mycket AMF vill ha betalt.

Den anställda börjar tjäna in deltidspension från första arbetsdagen (till skillnad från Avtalspension SAF-LO, som tjänas in först från 25 års ålder). Den är ett individuellt sparande, om än i kollektiv form. Pengarna följer individen genom livet, till exempel när man byter jobb och börjar arbeta i branscher där deltidspension inte finns. Jobbar du heltid fram till ålderspensioneringen betalas deltidspensionen ut som en förstärkning av pensionen.

Med den här lösningen blir de anställda inte ”inlåsta” på sina jobb, till skillnad från de många tjänstemän som förlorar intjänade pensionsförmåner om de byter arbete. Å andra sidan tar det lång tid att skrapa ihop tillräckligt mycket pengar.

– Det kommer att ta kanske 25 år innan man har en schyst möjlighet att gå ner i arbetstid några år före ordinarie pension, säger Veli-Pekka Säikkälä.

– För att det här ska fungera behöver avsättningen till deltidspensionen öka till tre eller fyra procent av lönen. Det tar några avtalsrörelser att nå dit.

Mycket återstår alltså att lösa. Men på några punkter är avtalet detaljerat: Hur den anställda ska ansöka om delpension, hur arbetsgivaren ska behandla ansökan, och vad som gäller om parterna inte kommer överens. Efter lokal och central förhandling kan facket processa i domstol. Men vinner facket där får arbetsgivaren betala skadestånd – själva deltidspensionen kan inte tvingas fram.

Från 60 års ålder får den anställda själv välja när och hur mycket hon eller han vill gå ner i arbetstid. Arbetsgivaren ska behandla ansökan ”seriöst och konstruktivt”. Men om delpensioneringen medför ”beaktansvärd störning” kan arbetsgivaren säga nej. Före­taget behöver till exempel inte ny­anställa på deltid eller hyra in arbetskraft för att låta någon ta deltidspension.

Kravet på anpassning för att gå deltidspensionärer till mötes är klart lägre än vid föräldraledighet, och mycket lägre än när anställda behöver arbeta deltid på grund av sjukdom.

För statligt anställda har möjligheten till delpension, som finns i avtal sedan 2003, blivit rena lotteriet. Hur det blir i industrin återstår att se.

– Är reglerna för tandlösa får vi se till att skärpa dem, säger Veli-Pekka Säikkälä. Men på stålverken, där deltidspension redan har funnits i avtal sedan 1998, har det gått bra. Arbetsgivarna ser att de har mycket att vinna.

Den som går i deltidspension på halvtid från 60 till 65 år missar en hel del inbetalningar till den allmänna pensionen. Är deltidspension en fattigdomsfälla?

– Nej, svarar Veli-Pekka Säikkälä. För våra medlemmar är alternativet inte att jobba till 65, utan att sluta helt och börja ta ut allmän pension tidigt. Det är mycket sämre.

Detta ger avtalet om delpension - tre exempel

Ett nytt system

Pengar avsätts till deltidspensioner

Genom de löneavtal som slutits i år har ett system för deltidspension införts för arbetare i bland annat verkstadsindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri, sågverk och träindustri. Även privatanställda tjänstemän har fått deltidspension.

Syftet är att fler ska orka arbeta högre upp i åldrarna genom att gå ner i arbetstid i 60-årsåldern.

I år avsätts en liten del av löneut­rymmet, mellan 0,5 och 0,9 procent, till deltidspensionen. Premien ökas sedan stegvis. I exempelvis verkstadsindustrin blir den 1,5 procent år 2015.