Foto: JANERIK HENRIKSSON

Foto: JANERIK HENRIKSSON

 

Sopkonflikten är över efter knappt två dygn. Strax före klockan 10 i dag skrev Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund under ett nytt avtal.

Lönerna höjs lika mycket som i avtalet för åkerierna. Det betyder att 4 000 renhållningsarbetare får 1 827 kronor mer på 37 månader – 650 kronor i år, 582 kronor nästa år och 595 kronor 2015. Inhyrningen från bemanningsföretag regleras också på samma sätt.

Det innebär att företag som anlitar bemanningsföretag blir skyldiga att redovisa var inkomsterna på arbetsplatsen. De siffrorna är sedan utgångspunkt när facket förhandlar om lön för de som hyrs in.

Enligt avtalet ska arbetsgivaren redogöra för syftet med att hyra in, hur många som hyrs in och hur länge. Dessutom ska det framgå vilket arbete som ska utföras och vilka arbetstider det blir fråga om.

Om det finns uppsagda med förtur till återanställning måste arbetsgivaren förhandla med facket för att få hyra in folk i mer än fem veckor.

– Vi har enats om att strama upp reglerna, men efter lokala och centrala förhandlingar är det ytterst arbetsgivaren som bestämmer, säger Anders Norberg, vice vd i Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Pensionerna var den tredje stridsfrågan. Den har hänskjutits till en partsgemensam arbetsgrupp som ska komma med förslag om ett år.

Om fack och arbetsgivare kommer överens innebär att en del andra och tredje årets löneökningar i stället blir till avsättningar till framtida pensioner.

Skiljelinjen gäller hur pensionerna ska fördelas. Transport vill ha en gemensam pensionsfond där arbetarna kan ansöka om pension från och med 60 år. Arbetsgivarna vill att pensionspengarna ska knytas till varje individ. Alla ska ha rätt att ta ut ”sina” pengar från och med 60 års ålder.