Foto: Jessica Gow

Foto: Jessica Gow

Birgitta Lanér, tidigare förbundssekretare på IF Metall, har förhinder och slipper hamna i en intressekonflikt när politiker ska öppna skolorna i de strejkande vaktmästarnas ställe.

 

Kommunal rustar för strejk. Om den bryter ut på måndag kommer politiker och rektorer att låsa upp skolorna i tio kommuner där skolvaktmästarna är ute i strejk.

Emma Lindqvist, S-politiker i utbildningsnämnden i Stockholm, är ett undantag.

– Som medlem i Kommunal sedan tio år tillbaka är det självklart att jag ställer upp för mina kamrater i förbundet, säger hon.

I dag, fredag, är det elva dagar sedan Kommunal varslade om strejk och nyanställningsblockad. Ännu har inget medlarbud synts till. Rimligen bör det komma något under helgen – men Kommunal har inte ens sin stora avtalsdelegation inkallad.

Vid midnatt natten till måndag börjar konflikten, om inte parterna har gjort upp innan dess.

Inför måndag morgon har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) dammat av sina gamla riktlinjer för förtroendevalda från Kommunals strejk 2003. Där står det att politikerna kan ”tvingas att utföra vissa arbetsuppgifter som är föremål för stridsåtgärder för att begränsa verkningarna av konflikten”.

Det hände 2003. Då skapade det stor ilska bland strejkande kommunalare när politikerna låste upp skolorna. Det kan mycket väl bli heta känslor även i år.

Astrid Norderfeldt är stabschef på Stockholms utbildningsförvaltning och den som samordnar kommunens insatser under strejken.

– Det är OK att utbildningsnämndens ledamöter låser upp. De är arbetsgivarföreträdare. I undantagsfall kan även rektor utföra uppgiften. Jag har just fått det beskedet från våra jurister, säger hon.

Däremot är hon inte säker på att alla skolbyggnader i Stockholm kommer att öppnas om det blir strejk på måndag morgon. En del juridiskt finlir återstår att reda ut. Och så måste det finnas folk som kan låsa upp överallt.

Det blir strejk på runt 160 skolor, 120 grundskolor och 40 gymnasieskolor, i Stockholm. Det finns 26 politiker i utbildningsnämnden – 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. De kommer att få det hektiskt.

Ytterligare minst en S-politiker har meddelat förhinder. Det är Birgitta Lanér, tidigare förbundssekretare på IF Metall.

– Jag har meddelat att jag inte har tid. Jag har andra åtaganden som jag redan har utlovat, berättar hon.

”Som tur är”  behöver hon därmed inte hamna i en intressekonflikt, men det kan förändras om strejken blir långvarig.

– Då får jag se vad som händer.

Emma Lindqvist är personlig assistent och har varit arbetsplatsombud i Kommunal. Tidigare jobbade hon heltid. Nu pluggar hon och jobbar på kvällar och helger. Snart är hon färdig civilingenjör.

Hon är medveten om att politikerna har ett ganska långtgående ansvar för att hålla i gång den kommunala verksamheten vid en konflikt, men hon tvekade inte innan hon beslöt sig för att inte låsa upp några skolor. Hon hamnade i en intressekonflikt och blev tvungen att välja.

Det har hon meddelat utbildningsnämndens sekreterare, som skickade ett e-brev till politikerna med uppmaningen att hoppa in.

– Jag förutsätter att ingen i utbildningsnämnden tycker att mitt beslut är konstigt, eftersom jag är medlem i Kommunal sedan tio år, säger hon.

Kommunal kan inte hindra arbetsgivaren, det vill säga politikerna, från att utföra de arbetsuppgifter som ligger nere under en strejk. Däremot anser Kommunal att ingen löntagare kan beordras att utföra arbetsuppgifterna. Så frågan är om en rektor ska anses vara arbetsgivare eller löntagare.

– Vi hävdar neutralitet. De arbetsuppgifter som våra medlemmar utför ska ingen annan utföra, förklarar Elisabeth Haug, ombudsman på Kommunals avdelning i Stockholms län.

TCO-förbunden Vision och Lärarförbundet har förklarat sig neutrala. Deras medlemmar ska  jobba men inte utföra kommunalarnas uppgifter.

För tio år sedan var det mycket känslor i stridens hetta. Flera hundra anmälningar om strejkbryteri hamnade på Kommunals förbundskontor för centrala förhandlingar.

Men när stridsdammet hade lagt sig hände ingenting. Drygt ett halvår efter strejken beslöt Kommunal att lägga ner alla ärenden.