Endast fyra av tio britter känner igen sig i den traditionella klassindelningen – arbetarklass, medelklass och överklass.

BBC beslutade därför att tillsammans med sju universitet genomföra Storbritanniens hittills största klasstudie. Livsvillkoren hos drygt 161 000 personer analyserades och forskarna delades därefter in befolkningen i Storbritannien i sju samhällsklasser.

Eliten är den samhällsklass som hamnar högst upp. De är rika, har vänner med högt anseende och utgör cirka 7 procent av befolkningen.

Prekariatet, som det kallas på sociologispråk, är den klass som hamnar allra längst ned. De är fattiga, står utanför den etablerade arbetsmarknaden och utgör cirka 15 procent av befolkningen.

Denna studie skiljer sig från traditionell klassforskning där faktorer som yrke, inkomst och utbildning väger tungt för att ringa in samhällsklasserna. Här har forskarna lagt till en ekonomisk, social och kulturell dimension och de har vägt in vilka personer som den tillfrågade pratar med och känner. Även surfvanor har studerats.

Studien har blivit omdebatterad i Storbritannien.

– Den är helt meningslös, säger högerdebattören Jill Kirby i en radiodebatt på BBC.

Hon tycker att det är förlegat att tala om klass i dag eftersom hon anser att människor i dag lättare rör sig över klassgränserna.

Sociologerna bakom studien hävdar dock att den nya indelningen kan vara ett bra verktyg för att analysera samhället. Politiker, organisationer eller fackföreningar kan till exempel ha nytta av indelningen för att veta vilka grupper de ska rikta sig till för att få stöd för olika förslag.

Eller så kan man göra som Arbetet – försöka att klura ut vilka klasser olika karaktärer i tv-serier representerar.

FOTNOT: Studien heter A new model of social class: Findings from the BBC:s Great British class survey experiment och finns hos British sociological association.

• Testa vilken klass du tillhör