Fackförbunden driver fler rättsfall. Förra året ökade ­antalet nyanmälda ärenden till LO-TCO Rättsskydd. Den totala summan som betalas ut till medlemmar och förbund steg också. Kommunal toppar ligan.

Totalt fick LO-TCO Rättsskydd in 1 241 nya ärenden under förra året. Vilket är närmare 40 fler än året innan. Och det är de arbetsrättsliga fallen som blivit fler, medan de som handlar om försäkringsfrågor fortsätter sjunka. Om än i lägre takt än åren innan.

– Att de arbetsrättsliga tvisterna ökar beror på att vi har många tvister med företag som inte betalar ut lön, säger Dan Holke som är chefsjurist för LO-TCO Rättsskydd.

Det är också förklaringen till att förbund som Handels, som kommer på plats tre över inskickade fall, inte ens ligger i topp fem över hur mycket förbundet får ut.

– Det beror på att många av deras mål är sådana ärenden, där arbetsgivare inte betalat ut lön. Det rör sig sällan om jättebelopp, kanske en eller två månadslöner, säger Dan Holke.

– Däremot lämnar Handels in få försäkringsrättsliga tvister. Fall med livräntor ger oftast större belopp.

Statistiken kan inte ses som en total överblick över hur ofta förbunden driver rättstvister.

De olika förbunden, inom såväl LO som TCO men även de som tillhör Saco, använder LO-TCO Rättsskydd i olika hög grad. Vissa förbund har egna jurister. Vissa har egna experter på försäkringsfrågor.

Men när det gäller arbetsrätt där fall förväntas gå till domstol använder samtliga LO-förbund alltid rättsskyddet förutom Byggnads. Även Byggnads gör det dock ibland.

Facken som anmälde mest 2012