Trots att dålig psykosocial arbetsmiljö är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro gör hälften av arbetsgivarna inom vård och omsorg ingen riskbedömning alls.

Arbetsmiljöverket har granskat den psykosociala arbetsmiljön på drygt 200 arbetsplatser inom hälso- och sjukvården, främst vårdcentraler, avdelningar på sjukhus, inom ambulansverksamhet och på äldreboenden.

Granskningen visar att cirka hälften av arbetsgivarna inte hade gjort någon riskbedömning alls eller hade brister i bedömningen av de psykosociala riskerna.

Hög arbetsbelastning, stress, hot och våld och påfrestande patientkontakter är de vanligaste riskerna. Exempelvis hade en av de inspekterade vårdcentralerna betydligt fler patienter än vad man hade läkarbemanning för. På ett sjukhus fick nyutexaminerade sjuksköterskor halverad introduktion, vilket orsakade stress och sömnsvårigheter.

För att vi ska kunna arbeta längre upp i åldrarna måste arbetsgivarna arbeta med inte bara den fysiska utan också den psykosociala arbetsmiljön, konstaterar Arbetsmiljöverket.

– Psykosociala risker är en av de största utmaningarna vi har i arbetslivet i dag, säger generaldirektör Mikael Sjöberg. En stressig arbetsmiljö för personalen påverkar också patientsäkerheten.

Inspektionerna är en del av en gemensam tillsynskampanj som genomförts i 26 EU-länder under svensk ledning. I hela EU har 13 500 inspektioner genomförts.

Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom enligt statistik från Eurofond. Mest utsatta är sjukvårds- och hälsosektorn. 
Svensk statistik visar att 35 procent av arbetsskadeanmälningarna under 2005 till 2010, som hade sociala och organisatoriska orsaker, kom från branschen omsorg och sociala tjänster, framförallt ålderdomshem och hemtjänst.

– En brist som vi identifierat är att problemen kan vara kända, men att chefen inte förfogar över åtgärderna på sin nivå. Befogenheter och beslut om resurser finns högre upp i organisationen, och där gör man andra prioriteringar, säger Mikael Sjöberg.