Ett nytt avtal är på gång för dem som trycker dagstidningar. Förhoppningen är att bli klara på måndag.

– Jag tror inte vi har så stora frågor att klara ut så jag har viss förhoppning att vi hittar fram på måndag, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare hos GS.

På söndag kväll samlas avtalsdelegationen för tidningsavtalet, och tanken är att en överenskommelse ska bli klar innan avtalet går ut den sista april, vilket är på måndag.

Enligt Tommy Andersson kommer det framför allt att handla om arbetstiden. Arbetet på tidningstryckerier varierar bland annat till följd av att antalet annonser är olika. Annonseringen ökar strax innan folk får lön den 25 i varje månad.

Nu innebär arbetstidsreglerna bland annat att tryckarna i genomsnitt kan arbeta fem dagar per vecka under en 14-dagarsperiod, varje arbetspass är dessutom begränsat till 8,5 timmar. Arbetsgivarna vill utöka detta och Tommy Andersson säger att en möjlig lösning är att beräkningsperioden blir längre – och att det då blir möjligt att variera mer mellan långa och korta arbetsveckor.

Och förhandlingarna kommer att handla om betalningen för detta. Tommy Andersson säger att facket värderar en ny minimilön högt. Nu finns bara minimilöner grundade på ålder. GS vill också ha en lägstalön för dem som har yrkesutbildning.

Löneökningarna kommer med all säkerhet att bli 6,8 procent under tre år. Tryckarna får också del av den nya försäkringen som ger kompletterande föräldrapenning under sex månader. Däremot prioriterar inte tidningstryckarna delpension.

– Vi avvaktar tills systemet är igång på andra avtalsområden, säger Tommy Andersson.

Runt 2 000 anställda arbetar på tidningsavtalet. Genomsnittslönen ligger på 26 500 kronor i månaden. Motpart i förhandlingarna, som började för en vecka sedan, är Almega Mediaföretagen.