Regeringen måste satsa mer om 30 000 ungdomar ska få jobb och utbildning. Det tycker  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om regeringens förslag till yrkesintroduktion för ungdomar.

– Det vore olyckligt om vi skulle falla på målsnöret när vi har jobbat så hårt för detta. Det är ett mycket bra initiativ som kan hjälpa många unga in på arbetsmarknaden, säger SKL:s ordförande Anders Knape (M).

Regeringen föreslår att staten ska betala ungefär 30 procent av ungdomarnas löner. Undantaget är unga som har gått arbetslösa i minst ett år. Då betalar staten runt 60 procent av lönen. Dessutom får arbetsgivaren 2 500 kronor i månaden i handledarstöd.

30 procent räcker inte, anser SKL. Staten måste betala minst halva lönen – annars blir det inte tillräckligt många unga som får jobb och utbildning.

– Det är avgörande för att idén om introduktionsanställningar ska bli verklighet, säger Anders Knape i ett pressmeddelande.

Regeringen tänker sig att ungdomar ska få jobb och utbildning i sex månader. Tiden kan förlängas till ett år. SKL tycker att tiden ska vara minst ett år.

SKL anser att de kommunala yrkesutbildningarna på Yrkesvux ska öppnas för ungdomarna. I dag är Yrkesvux en satsning som vänder sig till arbetslösa.

Trepartssamtalen mellan LO, Svenskt Näringsliv och regeringen om jobbpakten havererade i vintras. Regeringens förslag syftar till att rädda vad som kan räddas kan.

Statens bidrag riktas till de branscher där facket och arbetsgivarna har kommit överens om så kallade introduktionsanställningar för unga – en modell som innebär att ungdomarna får 75 procent av lägstalönen på avtalsområdet. De anställs på heltid men 25 procent av tiden ägnas åt studier.