Danska lärarfacket blev förloraren i den flera veckor långa skolkonflikten som rasat i landet. Regeringen ingrep till fackets nackdel. Vera Rosenbeck, ordförande för Danske Skoleelever, är glad över att konflikten är över – och att skolorna kommer igång inför vårens examen.

Vera Rosenbeck, ordförande för Danske Skoleelever, är nöjd över regeringens ingripande.

Vera Rosenbeck, ordförande för Danske Skoleelever, är nöjd över regeringens ingripande. Foto: John Alexander Sahlin

– Vi såg ingen förhandlingslösning i sikte och därför var vi tvungna att ingripa, säger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i en kommentar.

Sedan den 1 april har det pågått en konflikt om de danska lärarnas arbetstidsregler. Striden har stått mellan Danmarks Lærerforening och arbetsgivarna i Kommunernes Landsforening. Den handlar om hur arbetstiden, 37 timmar i veckan, ska fördelas mellan undervisning och lektionsförberedelser.

Parterna har inte kommit överens. Under fyra veckor har arbetsgivaren tagit ut 67 000 lärare i lockout, vilket har drabbat skolgången för cirka 600 000 danska elever. Nu har regeringen gripit in och bestämt att arbetsgivarna ska få alla makt över arbetstiden. Lärarna ska dock kompenseras med en högre lön.

Enligt danska medier drar många föräldrar en lättnadens suck över att striden är över och att deras barn kan börja i skolan igen. På måndag ska undervisningen vara igång.

Danmarks Lærerforening rasar dock mot regeringens ingripande.

– Lärarna har blivit överkörda. Det har aldrig varit några riktiga förhandlingar eftersom arbetsgivarna har backats upp av regeringen, säger fackets ledare Anders Bondo Christensens i ett pressmeddelande.

Facket har organiserat demonstrationer i dag klockan fyra på tre orter: Köpenhamn, Odense och Århus.

Lärarkonflikten har blivit en symbolstrid på den danska arbetsmarknaden. Lärarna har fått ett stort stöd eftersom många offentliganställda misstänkt att en försämring av lärarnas arbetstider är ett första steg mot en flexiblare arbetstidsförläggning för andra offentliganställda.

FAKTA: Efter regeringens ingripande

Huvuddragen i regeringsbeslutet i danska lärarkonflikten:
Lärarna får samma arbetstidsregler som andra offentliganställda.
Skolledarna får hela kontrollen över att leda och fördela arbetet.
Det införs regler så att lärarnas uppgifter utanför ordinarie arbetstid inte ökar.
60-årsregeln som medger arbetstidsförkortning för lärare som fyllt 60 år fasas ut.
Lärarna kompenseras med lönelyft utöver avtal. (TT)