Nu lanserar Arbetsförmedlingen ett nytt verktyg på sin hemsida under rubriken: ”Räkna ut hur mycket du kan få i arbetsgivarstöd.”

– Vi hjälper dig att sänka dina lönekostnader, var budskapet till arbetsgivare i ett tidigare reklamutskick från Arbetsförmedlingen, som Arbetet berättade om för en månad sedan.

Nu ska Arbetsförmedlingen lansera sin nya räknesnurra för bidragsjobb med hjälp av en trailer som ska visas i 23 städer landet runt. Arbetsgivaren fyller i lön och ålder på den som ska få jobb. Sedan räknar snurran ut hur mycket bidrag det blir från staten.

Riksdagsman Mattias Jonsson (S) berättade om den nya räknesnurran i en debatt med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i går, tisdag.

Han utgick från Göteborgs-Postens avslöjande att den snabbväxande kafékedjan Le Pain Français har tagit emot mer än 100 bidragsanställda och praktikanter från Arbetsförmedlingen på fyra år. Det innebär att staten betalar lönerna till ungefär halva arbetsstyrkan.

– När så stor andel som halva personalstyrkan har bidragsanställningar blir bra handledning en omöjlighet. Dessutom snedvrids konkurrensen inom branschen, sa Mattias Jonsson och undrade:

– Är det så att det finns ett samband mellan regeringens detaljstyrning och misstankarna om överutnyttjandet av bidragsanställningar hos enskilda näringsidkare?

Mattias Jonsson tog taxi i Västra Götaland som ett annat exempel. Han efterlyste också begränsningar för hur många anställda med bidrag en arbetsgivare ska få ta emot och påminde om att det tidigare fanns en begränsning på fem personer per företag. Den begränsningen har regeringen tagit bort.

Hillevi Engström såg inget samband mellan regeringens detaljstyrning och misstankarna om överutnyttjande av Arbetsförmedlingens olika bidrag till lön. Hon hänvisade också att till regeringen har tillsatt en utredning om fusk och överutnyttjande av bidragen. Hon gav bland annat följande besked:

– Regeringen motarbetar aktivt överutnyttjande av de arbetsmarknadspolitiska stöden. Arbetsförmedlingen ska säkerställa en god kontroll i sin verksamhet.