Foto: Bertil Ericsson / Scanpix

Foto: Bertil Ericsson / Scanpix

Vid Första maj i Norrköping är demonstrationståget inställt.
Istället anordnas en familjesammankomst där Norrköpimgsfödda
Amy Diamond uppträder innan Magdalena Anderssons tal.

En rörelse utan rörelse
avlyssnar stillastående
förströelse och förförelse –
sockervaddsillamående.

– Det räcker ju med skvalet
som uppvärmning till talet.
Demonstrationer
ger fel associationer.