Privatanställda fastighetsskötare får 1 700 kronor mer på tre år. Fastighets och Almega Fastighetsarbetsgivarna har skrivit på ett avtal. Enligt Almega omfattas 5 500 anställda på drygt 1 200 företag av det nya avtalet.

Lönerna höjs med 530 kronor första året, 560 kronor andra året och 610 kronor tredje året. Lägstalönerna räknas upp med samma belopp.

– Det är en styrka att vi har kunnat nå en uppgörelse utan medling. Det är viktigt att avtalets minimilöner ökar med samma värde som avtalets utgående löneökningar, säger Hans Öhlund, ordförande i Fastighets.

Lönerna höjs den 1 april varje år. Varje individ är garanterad minst halva summan. Den andra halvan fördelas individuellt.

Tillägget till föräldrapenningen ökas ut till sex månader. Ersättning för beredskap under storhelger införs. Ob-ersättningen höjs med 6,8 procent.

Genomsnittslönen för en fastighetsskötare är 24 179 kronor. Lönerna höjs med sju procent med Svenskt Näringslivs välsignelse. Det är 0,2 procent mer än industrinormen.

– Vi har fått det som brukar kallas för kurant motvaluta i form av förändring av de allmänna villkoren, säger Peter Lindgren, avtalsansvarig på Almega Fastighetsarbetsgivarna.

Förändringen innebär att arbetsgivaren kan göra upp direkt med enskilda individer om ändrade arbetstider utanför avtalets ramtid mellan 06 och 17 i åtta i stället för som nu fyra veckor.

Tidsbegränsade anställningar kan göras upp direkt med individen i 18 i stället för 12 månader. Antalet tidsbegränsade anställningsformer ska begränsas.

Förra årets avtal gav löneökningar på 665 kronor i avtalet. Men det verkliga utfallet blev lägre – 536 kronor.

– Det kan inte förklaras på annat sätt än att det måste ha skett en generationsväxling bland dem som ingår i det statistiska underlaget i år. En 25-åring tjänar mindre än en 65-åring, säger Peter Lindgren.