Kerstin Carlzon och Gunilla Gustafsson

Foto: Björn Larsson Rosvall

Utbildningsminister Jan Björklund har backat från kraven på lärarlegitimation efter Arbetets granskning. Erfarna lärare över 50 år ska undantas, föreslår regeringen i en promemoria.

Regeringen vill inför nya övergångsregler för erfarna lärare över 50 år. De ska få behörighet i de ämnen som de under många år har undervisat i utan behörighet.

Även de lärare som tidigare fått lokal behörighet i sina kommuner ska ses som behöriga. Regeringen väntas lägga fram ett lagförslag redan i vår.

– Det känns fantastiskt, säger Kerstin Carlzon, lärare på Strömskolan i Marks kommun. Har man klarat av att undervisa i 20 år kan man också göra det i några år till.

Strömskolan har ett 50-tal lärare, varav mer än hälften är över 50 och undervisar i en rad ämnen som de saknar behörighet för.

Det ser ungefär likadant ut i skolor över hela landet. En studie från Skolverket visar att drygt hälften av grundskolans lärare med lärarexamen för årskurs sju till nio är behöriga för de ämnen och årskurser de undervisar i.

Kerstin Carlzon är 59 år och hennes kollega Gunilla Gustafsson är 55. Både har undervisat i över 20 år i flera ämnen som de saknar formell behörighet för.

I en intervju i Arbetet (nr 11/2013) berättade de att de nu fått drygt två år på sig att skaffa sig behörighet och legitimation – efter 37 år i yrket. För den 1 juli 2015 skulle den nya lagstiftningen ha gällt fullt ut.

– Annars är det en resa tillbaka till 70-talet som gäller för mig, berättade Kerstin Carlzon. Jag får bara jobba i förskoleklass som jag har behörighet i.

Problemet för Kerstin Carlzon och Gunilla Gustafsson var att de varken hade råd eller tid att skaffa sig behörighet. För en tid sedan blev de antagna till en utbildning som skulle ge dem behörighet, men hoppade av.

– Jag skulle alltså ta tjänstledigt och avstå från lön för att få en legi­timation som jag kanske knappt hinner använda innan jag går i pension.

Jag tycker Jan Björklund ska skärpa till sig, sa Kerstin Carlzon för några veckor sedan.

– Nu har han skärpt till sig, säger hon i dag. Och det är inte mer än rätt.

Undantag

Regeringens förslag gäller alla lärare som den 1 juli 2015 är 50 år eller äldre och som inte uppfyller skollagens krav på behörighet.

För att omfattas av ­undantagsreglerna måste man ha:

• ett anställningsavtal före den 1 juli 2015.

• flerårig erfarenhet av undervisning i de ämnen och årskurser man saknar behörighet för.

• skolhuvudmannens samtycke om att man har tillräckligt med erfarenhet och kunskap för behörighet.