Borg ifrågasätter socialdemokratisk politik. Varför? Det är enkelt. Han har en förlegad syn. Bevis för detta är att det inte går att bedriva en passiv politik som inte stimulerar ekonomi och skapar arbete.

Svenska folket måste få svar på hur det ser ut i den svenska ekonomin i god tid före valet. Om alliansregeringen vinner nästa val finns det risk för att vi får skyhöga räntor på grund av misskötsel av svensk ekonomi.

Vi vill inte vara med om att vi får samma bekymmer med ekonomin som på 1990-talet, då Socialdemokraterna med Ingvar Carlsson som opinionsledare fick hjälpa regeringen att få ordning på statens finanser.

De borgerliga partierna hade kraftigt misskött svensk ekonomi vilket kulminerade i 500-procentiga räntor och försämringar för svenska folket på ett antal områden.

När vi lämnade över regeringsmakten 2006 hade vi en stark ekonomi.

Fortfarande har vi starka statsfinanser i form av en låg statsskuldsreglering.

Staten har sålt ut och privatiserat ett antal svenska företag och amorterat av statsskulden.

Detta håller inte en valperiod till, eftersom det inte finns någon stimulans i svensk ekonomi som ökar efterfrågan på varor och tjänster.

Nyligen kallade Borg till en presskonferens mitt under pågående S-kongress och gjorde sig till inför media. Han fick ett stort utrymme och hade inte ett förslag på hur han skulle få ordning på statens finanser och minska arbetslösheten.

Däremot kritiserade han Socialdemokraternas nya jobbmål som orealistiskt. Att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ser han som problematiskt.

Enligt Anders Borg handlar det om att man riskerar att tvinga ut männi­skor från arbetsmarknaden och driva bort folk från riktiga jobb.
Ursäkta Borg, det är just detta som händer i Borgs politik.

Anders Borg och regeringen har inte kommit med några förslag hur ar­betslösheten ska minska under sex år.

Det enda man gjort är att skänka bort över 40 miljarder:

• sänkt bolagsskatt 16 miljarder

• sänkt restaurangmoms 6 miljarder

• sänkt arbetsgivaravgift 16 miljarder

Forskarna har dömt ut åtgärderna för att de inte lett till nämnvärt flera arbetstillfällen. Det sista är arbetsförmedlingens jobbcoacher som kostar de svenska skattebetalarna miljarder kronor och som lett till ytterligare privatiseringar.

Ulf Björk