Ett treårigt avtal mellan Glasbranschföreningen (GBF) och Byggnads är klart.

Avtalet följer industrins lönenorm på 6,8 procent över tre år och gäller från den 1 april, uppger GBF.

Uppgörelsen innebär flexiblare arbetstidsförläggning, i utbyte fick Byggnads igenom kravet på fyra timmars arbetstidsförkortning.