0666loggaIslamofobi låter som en psykiatrisk diagnos, och därmed som om det karakteriserar enskilda personer. I själva verket handlar det om ett undermedvetet tankesystem, som visserligen kan få passionerade anhängare, men som i princip lever sitt eget liv. Tanken, hämtad från antisemitismen, är att det ligger i islams natur att söka världsherravälde, och att det finns en hemlig plan. En paranoid fantasi vore en bättre klinisk beskrivning. Som ligger latent och slår igenom på de mest oväntade sätt. Botemedlet är inte fyord och skamvrår, utan ett (inte minst publicistiskt) uppdrag att tydligare hämta hem den intellektuella debatt som pågått genom hela islams historia.