Fastighets har slutit avtal för sina sanerare. De får lönepåslag på 1 700 kronor under tre år. Och det motsvarar något mer än 6,8 procent under avtalsperioden.

– Vi har inte gått med på några försämringar av avtalet. Avtalen har givit för lite, men under rådande omständigheter kan vi vara nöjda, säger Hans Öhlund, ordförande för Fastighets.

Avtalet omfattar mellan 3 000 och 4 000 som arbetar med sanering och det är i första hand industri- och skadesanering. Deras genomsnittslön är 23 500 kronor i månaden enligt den partsgemensamma statistiken.

Avtalet innebär att lönen höjs med 530, 560 och 610 kronor under de tre åren. Lägstalönerna höjs med samma krontal medan andra ersättningar ökas med 2,1, 2,2 och 2,5 procent. Jämfört med dessa procentuella ökningar ligger krontalspåslagen på sammanlagt 70 kronor mer.

Löneökningarna ska till 50 procent vara generella och om parterna inte kommer överens ska 75 procent fördelas lika.

I ett pressmeddelande säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson:

– Jag vill gratulera Fastighets till ett bra avtal. De har lyckats teckna ett avtal som innebär 1 700 kronor på tre år i kronpåslag. Det är en tydlig signal till de arbetsgivare som har avtal kvar att teckna med LO-förbunden. Årets avtalsrörelse handlar inte bara om industrins procentpåslag utan också om en låglönesatsning med krontalshöjningar. Det ger ett högre procentuellt utfall till avtalsområden med en medellön under 25 000 kronor.

Fastighets ordförande säger:

– Det är inte tu tal om att industrin sätter märket. Skillnaden i år är att märket satts både i kronor och i procent.

Det nya avtalet innehåller ingen delpension eller arbetstidsförkortning. Däremot får sanerarna ett extra påslag för påfrestande arbeten på minst sex kronor i timmen. I avtalet finns en ny förhandlingsordning för bevakningssystem som kameror och gps. Och facket ska få veta var nyanställda jobbar så att facket kan värva medlemmar.

Uppgörelsen om föräldrapenningtillägg under sex månader betyder att Fastighets medlemmar får tillägget under fyra månader mer än tidigare.