Målarfacket och arbetsgivarna Målaremästarna har sagt ja till medlarnas bud. Det innebär att det inte blir någon strejk, som annars var planerad att bryta ut i morse.

Det nya avtalet är treårigt och följer industrins riktmärke på 6,8 procent, berättar både Målaremästarna och facket. Vidare ska fyra arbetsgrupper tillsättas, som ska se över flera frågor, bland annat om avtalets struktur och personalutrymmen.

”Vi är nöjda överenskommelsen som går i linje med den strategi som förbundets medlemmar lagt för framtiden. En del är att lägstalönerna höjs procentuellt mer än utgående löner. De höjs med fyra kronor per timme och avtalsår”, skriver Målarna på sin hemsida.

Några nyheter är att

… företagshälsovården utökas så att de som är över 50 år ska få en hälsoundersökning varje år.

… det blir fler platser för lärlingar i parternas utbildningsavtal.

… handledare ska krävas för lärlingarna.

FAKTA: Fortsatta målardiskussioner

De fyra arbetsgrupperna ska diskutera:

Behovet lunch- och omklädningsrum på alla arbetsplatser

En översyn av kollektivavtalets texter och struktur.

Ersättning för bättrings- och kompletteringsarbeten.

Servicearbetaravtalets tillämpning.