Kommunals strejk kommer att märkas från första dagen. Om det inte blir något avtal klart till den  29 april händer bland annat detta:

• Skolbespisningar stängs.

• Förskolor blir utan mat.

• Barnskötare går i strejk.

• Kommunkontor gror igen när städningen upphör. Desstutom blir ostädat i många skolor och förskolor.

• Simhallar och idrottshallar stängs.

• Renhållningsarbetare går i strejk – liksom vaktmästare, reparatörer och tekniker.

– Vi vill visa vilket arbete som våra medlemmar utför. En strejk måste märkas och den kommer att märkas ganska snabbt, säger Kerstin Johnson, ordförande i Kommunal Västra Svealand, som omfattar Värmlands och Örebro län.

I Karlstads ytterområden går mattanterna i strejk i skolor och förskolor, Kristinehamns skolmåltider drabbas av strejk. Gymnasieskolorna i Örebro blir också utan mat.

I Norrköping och Linköping kan det bli svårt att få tag i vikarier. Både de som skaffar vikarier och schemaplanerarna tas ut i strejk. På Gotland går de som sköter bemanningen på region Gotlands bemanningsenhet i strejk.

Kommunal tar ut 9 000 medlemmar i strejk i 100 kommuner, 14 landsting och regioner och fem företag, som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta. Dessutom varslar Kommunal om blockad mot nyanställningar hos alla kommuner, landsting och Pactaföretag.

Blockaden kan bli kännbar snabbt eftersom kommuner och landsting använder många timanställda.

Motparten SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ligger lågt. I går meddelade SKL att det blir några kommentarer. I dag är beskedet det samma.

– Vi går igenom vilka konsekvenser varslet kan leda till, men det är inget vi talar om för tillfället, säger SKL:s presschef Claes Bertilsson.