Pappers har fått ett rent löneavtal. Samtidigt anser facket att det allra viktigaste inte syns i avtalsuppgörelsen.

– De stora värdena ligger i att arbetsgivaren inte fått igenom flexiblare lösningar, säger Matts Jutterström, avtalssekreterare hos Pappers.

Enligt honom ville arbetsgivarna mer fritt kunna förlägga arbetstiden och skapa en slags konjunkturanpassad arbetstid med en kompbank som arbetsgivarna förfogar över. I dag måste fack och arbetsgivare vara överens lokalt om arbetstiden ska ändra. Det ville arbetsgivarna ta bort och istället själva bestämma efter en mbl-förhandling.

– Vi har heller inte bytt bort något i avtalet för att få något annat. Det tycker vi är principiellt felaktigt. Det enda byte vi vill göra är att byta bort värdet av vårt arbete, säger han.

Det var i förra veckan som Pappers slöt avtal med Industriarbetsgivarna. Och avtalet är värt lika mycket som industrins uppgörelse. För Pappers handlar det enbart om lönehöjningar och de är 2,0, 2,2 och 2,6 procent under de tre åren. Detta är omvandlat till krontalspåslag och de är 506, 568 och 687 kronor, som sammanlagt blir 1 761 kronor.

Enligt Matts Jutterström innebär krontalspåslaget att ett pappersbruk får ett procentuellt påslag på 8,1 procent medan ett annat får 7,7 procent.

– Vi får kritik av våra medlemmar för att nivåerna är låga. Kravet var ett ettårigt avtal. Inom LO-samordningen hade vi inga resonemang om lägre avtalsperioder och hur det skulle påverka de allmänna villkoren i avtalen. Det borde vi haft.

Pappers sa nej till delpension. Matts Jutterström säger att det finns fler skäl till det. Ett är att medlemmarna värderar arbetstidsförkortning högre och att en delpension för Pappers medlemmar skulle påverka de arbetstidskonton som redan finns. Var och en styr över sitt arbetstidskonto och kan välja mellan avsättningar till pension eller kortare arbetstid eller uttag i pengar.