700 kronor mer i månaden varje år under en 35-månadersperiod, tryggare anställningar och mer förutsägbara arbetstider. Det är de viktigaste kraven från Hotell- och restaurangfacket.

När parterna utväxlade sina yrkanden i årets avtalsrörelse i dag, tisdag, svarade arbetsgivarorganisationen Visita med ett enkelt motbud: löneökningar på 6,8 procent under en treårsperiod och i övrigt oförändrade villkor.

Hotell- och restaurangfackets lönekrav är exakt vad LO-förbunden har enats kring: påslag på 700 kronor årligen för alla som tjänar under 25 000 kronor i månaden. Vilket de flesta i branschen gör. Snittlönen för heltidsanställda ligger strax under 21 000 kronor.

Kravet på 700 kronor gäller alla, även dem som får avtalens minimilöner. Då avtalets lägsta lön för en 20-åring är 18 774 kronor i månaden (och för en 18-åring bara 14 344 kronor) är 700 kronor ett rejält procentuellt påslag.

– Den övervägande delen av löneökningen ska gå till generella påslag, säger Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Malin Ackholt.

– I det gamla avtalet avsattes 45 procent av löneökningarna för generella påslag, resten för lokala pottförhandlingar. Men branschen är fortfarande inte mogen för lokal lönebildning. Det blir i många fall en helt godtycklig lönesättning.

Och när fyra av tio som arbetar i branschen har tillfälliga anställningar, ofta på deltid, är lokala löneförhandlingar svåra. Hotell- och restaurangfacket har i praktiken inte fått ut hela de centralt överenskomna löneökningarna – löneglidningen har varit negativ. Fackets viktigaste krav i årets avtalsrörelse, vid sidan av höjda löner, att de tillfälliga anställningarna begränsas. Det ska ske genom att den som har haft vikariat och andra tidsbegränsade anställningar under sammanlagt två år under en femårsperiod ska få en fast anställning.

Facket vill också ha inflytande över schemaläggningen. Kollektivavtalet medger att arbetstiderna varierar kraftigt. Den anställda ska arbeta i snitt 40 timmar i veckan, utslaget på en period upp till 16 veckor, vilket kan betyda 40 timmars arbete en vecka följt av 55 timmar veckan därpå.

– Vi kräver att det ska finnas ett schema för hela perioden, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia. Också de som arbetar i vår bransch måste kunna hämta barn på dagis.

Facket vill ha en avtalsperiod på 35 månader, så att avtalens sista datum kommer en månad tidigare än de gjort hittills. Tanken är att de anställda vid skidanläggningar i fjällen ska hitta ta del av lönerevisionerna innan säsongen är över.

Hotell- och restaurangfacket och Visita ska mötas i regelrätta förhandlingar med start den 6 maj. Det helt dominerande avtalet är det så kallade gröna riksavtalet, och facket kommer inte att underteckna några andra avtal innan detta är klart.