Negativa attityder i samhället gör att homosexuella får sämre villkor på arbetsmarknaden, visar ny forskning.

Det är en forskargrupp vid Linnéuniversitetet som ligger bakom studien som visar att homosexuella missgynnas på arbetsmarknaden. Forskarna har dels utgått från sina tidigare studier, dels från de attitydundersökningar som Statens folkhälsoinstitut gjort och som visar allmänhetens inställning gentemot homosexuella län för län.

Resultaten visar att de län som i Folkhälsoinstitutets undersökningar har en hög grad av negativa attityder också har en lägre grad av sysselsättning och lägre inkomst hos homosexuella, framför allt hos männen.

Det kan alltid diskuteras om de skillnaderna mellan länen kan förklaras med diskriminering eller om det finns andra orsaker, förklarar professor Mats Hammarstedt, som lett forskargruppen.

– Men genom denna och tidigare studier kan vi se att attityder påverkar homosexuellas position på arbetsmarknaden.

Men det är inte nödvändigtvis arbetsgivarnas egna föreställningar som ligger bakom att homosexuella har sämre villkor på arbetsmarknaden.

– Det är tänkbart att de som anställer tar hänsyn till medarbetares och kunders attityder, så även om de själva inte har negativa attityder blir resultatet likväl negativt för den enskilde.

Hur attityderna mot homosexuella på den svenska arbetsmarknaden har förändrats över tid kan dock forskarna inte svara på.

– Det går inte att göra några jämförelser bakåt, eftersom den här studien är den första i sitt slag, säger Mats Hammarstedt.