Biltrafikens Arbetsgivareförbund varslar om lockout från och med nästa torsdag.

På onsdag i nästa vecka inleds Transports strejk på 24 godsterminaler landet runt. 900 eller 1 000 terminalarbetare tas ut i strejk.

På torsdag i nästa vecka svarar Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) med lockout. Utöver terminalarbetare lockoutas 6 300 förare på 450 åkerier och ytterligare 1 800 terminalarbetare, inklusive de som redan är i strejk.

– Lockouten medför ingen upptrappning av konflikten eftersom Transport genom sitt varsel redan har stoppat all fungerande terminalverksamhet och tillhörande lastbilstrafik, skriver BA:s vd Peter Jeppsson i varslet.

Enligt Peter Jeppsson innebär Transports varsel om strejk på 24 terminaler att större delen av fjärrtrafiken på väg stoppas.

– Gissningsvis berörs 80 procent av alla lastbilstransporter. Det innebär att stora delar av tillverkningsindustrin kommer att stanna, förklarar han.

Transport ordförande Lars Lindgren svarar:

– Om han gör den bedömningen så är det bara att skriva på ett avtal. Då kommer inget att hända.

Transport har varslat om konflikt på tre avtalsområden. Två av dem hör hemma i 2012 års avtalsrörelse. Det är både Transport och arbetsgivarna överens om. Orsaken är att Transport ligger sist av LO-förbunden.

Här kräver Transport 860 kronor mer på ett år, det vill säga LO:s utgångsbud förra året. Det gäller 42 000 åkerichaufförer och terminalarbetare samt 4 000 renhållningsarbetare.

Det tredje avtalet gäller omkring 15 000 anställda i bevakningsbranschen. Här är Transport i fas med resten av LO. Kravet är ett ettårigt avtal och 700 kronor mer i månaden.

Därutöver vill Transport begränsa inhyrningen från bemanningsföretag och sätta stopp för att uppsagda med företrädesrätt ersätts av personal från bemanningsföretag.

Transports varsel innebär stopp för övertid, mertid, inhyrning och nyanställningar. Det gäller alla medlemmar på samtliga tre avtalsområden från och med klockan 12 på onsdag i nästa vecka.

Vid samma tidpunkt blir det strejk på 24 godsterminaler landet runt.

De ska medla

Karl Olof Stenqvist, tidigare förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, och Anders Tiderman, tidigare avtalssekreterare på IF Metall, medlar i konflikten om ett nytt Transportavtal för åkerichaufförer och terminalarbetare.

Bengt K Å Johansson, tidigare bland annat löneminister i S-regeringen på 80-talet och Anders Sandgren, tidigare chefsjurist på Teknikföretagen, medlar i konflikten om ett miljöarbetaravtal.

Leif Ohlsson, tidigare ordförande i dåvarande Industrifacket och Gunilla Runnquist, tidigare  förhandlingschef på Lärarförbundet, medlar i konflikten om ett nytt säkerhetsavtal för bevakningsbranschen.