Kraftverkselektrikerna får arbetstidsförkortning och nya regler om arbetsmiljön. Däremot blir det ingen delpension för dem.

– Vi är nöjda med förändringarna av de allmänna villkoren, men nivån kunde varit högre, säger Ulf Carlsson, som är vice ordförande hos Elektrikerförbundet och ansvarig för kraftverksavtalet.

Facket och arbetsgivarna i EFA kom överens i förra veckan. Avtalet gäller för 1 500 elektriker på kraftverk och energibolag. Värdet är på samma nivå som inom industrin och löneökningarna är 2,15 procent, 2,15 procent och 2 procent under de tre åren. Den som jobbar heltid är under de tre åren garanterad löneökningar med 296, 302 respektive 278 kronor i månaden.

Löneökningarna är sammantaget 6,3 procent och till det kommer 0,5 procent som används för en arbetstidsförkortning. Den ökas med tre timmar varje år under avtalsperioden.

– Delpension är ingen bra lösning för den här gruppen. Strävan är väl snarare att de som är över 60 år inte ska behöva jobba så mycket övertid, säger Ulf Carlsson.

Den nya arbetsmiljöregeln är i stort sett densamma som Byggnads nyligen skrivit avtal om, och som funnits en längre tid på installationsavtalet. Och den innebär att arbetsgivaren omedelbart ska sätta sig i förhandlingar om ett skyddsombud eller facket anmält ett arbetsmiljöproblem. En sådan lokal överenskommelse betraktas som ett kollektivavtal. Om lokala parterna inte kommer överens finns en nyordning jämfört med andra tidigare avtal – och det är att de centrala parterna ska kunna titta på problemet. Nästa steg är att Arbetsmiljöverket tar sig an frågan.

I branschen är säkerhetsfrågor viktiga. Nytt i avtalet är regler om el-arbetsansvar, kontroll före idrifttagande och checklista för nyanställda.