Frankrike och Tyskland drev igenom budgetpakten som tvingar skuldsatta euroländer att dra åt svångremmen hårt. Nu befinner sig dock den franska ekonomin i kris och landet klarar inte att leva upp till målen man var med och satte.

Det är bland annat EU:s budgetpakt som sätter press på Grekland, Portugal och Irland att spara i sin ekonomi. Frankrike anser dock att det vore skadligt ifall landet följde budgetpakten.

– Frankrike skulle mycket väl kunna få ned budgetunderskottet till 3 procent men vi vill inte genomföra för hårda besparingarna med det ansvar som vi har att köpa varor och importera från de skuldsatta länderna kring Medelhavet. Det vore förödande för dem om vi ströp vår konsumtion, säger den socialistiska senatorn François Marc, som leder senatens finanskommission, till Ekot.

Den franska ekonomin ser allt sämre ut. Den franska finansministern, socialisten Pierre Moscovici, gjorde tidigare en prognos att landets ekonomi skulle växa med 0,8 procent i år men nu lutar allt mer åt att tillväxten blir noll i år, rapporterar Sveriges Radio.

Att landets arbetslöshet stiger och närmar sig 11 procent har dessutom lett till att många fransmän söker arbete utomlands.

Under den ekonomiska krisen har tuffa regler införts som innebär att de euroländer som inte följer EU:s budgetmål ska bötfällas per automatik. Ett land får inte ha ett större underskott i sina statsfinanser än 3 procent av BNP. Det franska underskottet tippas landa kring 3,7 procent. Euroländerna ska inom kort skicka in sina budgeter till EU-kommissionen som ska granska dem. Om Frankrike bötfällas är dock ännu oklart.

– Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser det franska underskottet kan få. Det behövs först göras en analys och vi tittar på flera parametrar då en budget bedömas, säger Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.