Elektrikerna och arbetsgivarna i EIO fick inget bud från medlarna i torsdags. Nu är förhoppningen att ett bud ska finnas till torsdag i denna vecka.

Det berättar medlaren Olle Hammarström.

– Vi knallar på långsamt. Nu finns det ingen varslad konflikt som deadline, säger medlaren.

Tidigare hade både fack och arbetsgivare varslat om stridsåtgärder. De drogs tillbaka när arbetsgivarna tog tillbaka sin uppsägning av inkasseringsavtalet som handlar om att arbetsgivarna tar in medlems- och ackordskontrollavgifter till facket.

Ett bidragande skäl till att det inte blev något bud i förra vecka är enligt Olle Hammarström att fack och arbetsgivare börjat förhandla om turordningskretsar. Det är arbetsgivarna som vill införa skilda turordningskretsar för elektriker med olika kunnande.

Tidigare har Arbetet berättat att förhandlingarna dessutom handlar om ackordet, övertid och omplaceringsregler. Arbetsgivarna vill att ackordslönen ska fördelas mer individuellt medan facket att övertidsarbete ska vara frivilligt och att det ska vara möjligt att säga nej till omplacering vid arbetsbrist utan att riskera att förlora sin anställning.