Regeringen spår ökande arbetslöshet och fortsatt svag tillväxt i år och nästa år. Finansminister Anders Borg planerar därför att öppna plånboken inför kommande statsbudget.

– Vi har ett fortsatt allvarligt läge i Europa. För svensk del innebär det en segdragen, lång och trög återhämtning, sade Borg när han presenterade den ekonomiska vårpropositionen.

Arbetslösheten bedöms stiga något till 8,4 procent nästa år, samtidigt som tillväxtprognosen skrivs ned från 3 till 2,2 procent.

Borg varnar dessutom för risken att utvecklingen blir sämre än prognosen. Orsaken är osäkerhet kring om de skulddrabbade euroländerna klarar att genomföra de åtgärder som krävs för att ta sig ur krisen. Borg talar om att nya ”frostnätter” kan drabba den svenska ekonomin på grund av eurokrisen. I det sämre scenariot kan arbetslösheten i Sverige hamna på tio procent.

För att få fart på den svenska ekonomin aviserar Borg nu en ”expansiv” budget för 2014. Satsningar ska göras, trots att de offentliga finanserna väntas gå med minus både i år och nästa år.

– Om vi inte vidtar åtgärder, så får vi en åtstramning av ekonomin som inte är lämplig, säger Borg.

Regeringen har som mål att de offentliga finanserna ska gå med 1 procents överskott under en konjunkturcykel. Men inte sedan finanskrisen bröt ut 2008 har överskottet varit 1 procent.

Borg uppger att tidsgränsen för hur länge de offentliga finanserna kan gå med underskott ”absolut är tolkningsbar” och att resursutnyttjandet i ekonomin måste få styra. Han pekar på att Sveriges offentliga finanser tillhör de starkaste i EU och att den aviserade expansiva budgeten ligger i linje med överskottsmålet.

Vilka satsningarna blir vill Borg inte gå in på. En viktig del blir dock satsningar inom ramen för jobbpakten mellan stat, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Där kan staten komma att bidra med handledarstöd, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad differentiering av a-kasseavgifterna.

Regeringen har också kvar ambitionen att införa ett femte jobbskatteavdrag. Borg har svårt att se någon mer effektiv åtgärd för att få fart på sysselsättning, men påpekar samtidigt att en sådan skattesänkning är dyr för statskassan.

– Jag skulle inte ha något problem med att möta väljarna 2014 utan ett genomfört femte jobbskatteavdrag, säger Borg.

Pensionärerna kan hoppas på en skattesänkning nästa år. Enligt Borg ska det ”väldigt mycket till i termer av försämrat ekonomiskt läge” för att inte lägga fram ett sådant förslag.

– Det mest iögonfallande i budgeten är Anders Borgs syn på det ekonomiska läget. Han sänker de ekonomiska utsikterna och sänder ett beskt budskap om att vi får vara beredda på en onormalt svag ekonomisk utveckling i kanske tre, fyra år, säger Robert Bergqvist, chefekonom på SEB.

Unionen saknar i vårpropositionen konkreta satsningar på kompentensutveckling i arbetslivet och på att skapa bättre förutsättningar för omställning.

– Parterna kan inte ensamma stå för de stora förändringar som krävs på arbetsmarknaden för att skapa bättre omställning till jobb. Vi hade hoppats att få se konkreta satsningar i vårbudgeten, även om det är positivt att regeringen säger sig vilja stödja omställningsförhandlingarna, säger Niklas Hjert, förhandlingschef hos Unionen.

– Parterna har kommit långt i förhandlingarna och det är angeläget för svensk arbetsmarknad att vi går i mål. Regeringen behöver bidra med ett studiemedelssystem som passar även dem som redan har ett jobb, säger Niklas Hjert.

Akademikernas centralorganisation Saco kritiserar regeringen för det faktum att arbetslösheten fortsätter att öka och enligt Saco riskerar att bita sig fast över på över 8 procent.

”Det är alarmerande. Samtidigt har Sverige starka statsfinanser, då borde mer pengar användas för att få ner arbetslösheten. Annars riskerar vi att få en stor grupp som hamnar helt utanför arbetsmarknaden”, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Saco efterlyser att regeringen skapar jobb i den offentliga sektorn för långtidsarbetslösa. Saco vill också se satsningar på högre kvalitet i utbildningen.

”Den höga ungdomsarbetslösheten är i mångt och mycket ett utbildningsmisslyckande. Det är alldeles för många elever som lämnar grundskolan och gymnasiet utan att ha blivit godkända. Det är nu regering och riksdag måste våga satsa för att bygga för framtiden. En förhållandevis låg statsskuld bäddar för att det går att lätta på Borgs plånbok”, säger Göran Arrius.

Även IF Metall kritiserar regeringen för att den inte gör mer för att minska arbetslösheten.

”Det är anmärkningsvärt att regeringen inte satsar mer på att få folk i jobb. Med en hög arbetslöshet som fortsätter att öka förväntade jag mig mer offensiva insatser i regeringens vårproposition. Förhållandevis starka finanser och en stabil lönebildning ger utrymme för att satsa på dem som står utanför arbetsmarknaden om viljan finns”, säger ordföranden Anders Ferbe i ett pressmeddelande.