Att regeringen utlovar fler utbildnings-, praktik- och yrkesvuxplatser i den kommande vårbudgeten är bra.

Men varför så få?

Räknar vi in 1 400 nya högskoleplatser blir den ökning som regeringen presenterade i tisdags bara 12 400 utbildningsplatser för de två kommande åren.

Det kan jämföras med att antalet arbetslösa är 35 gånger fler, i februari hela 427 000 personer.

Den kraftiga sänkningen av bolagsskatten som regeringen genomförde vid årsskiftet har naturligtvis tagit en stor del av reformutrymmet, och det är beklagligt att regeringen prioriterar företagsägarnas vinster framför arbete åt de arbetslösa.

Många företag har svårt att hitta rätt kompetens för de vakanser som uppstår. Det råder man bot på genom utbildning.

Att sänka dessa företags skatter gör det inte lättare för dem att hitta rätt personal.

Det går inte heller att undkomma den vaga känslan av att regeringen fortfarande tjuvhåller på reformer som förväntas skapa röster till valet 2014.

Möjligtvis ser vi då ett femte jobbskatteavdrag i stället för de satsningar på skola och infrastruktur som verkligen skulle gynna svensk tillväxt.