Seko och Sveriges byggindustrier har gjort upp om ett nytt treårsavtal för anställda i väg- och järnvägsföretag, skriver Seko i ett pressmeddelande.

Avtalet, som berör 10 000 anställda, ger en löneökning på 2 091 kronor under avtalsperioden, vilket enligt Seko motsvarar löneökningar som gäller på den övriga arbetsmarknaden.

”Avtalet innehåller inga försämringar i arbetstidsavtalet, vilket varit en av stridsfrågorna i förhandlingarna”, skriver Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko, i en kommentar.