Foto: Janerik Henriksson

Fredrik Sävsten är servicetekniker. Trots att han jobbar i en mansdominerad bransch tycker han att det är självklart att vara hemma med barnen. 

 

Att LO-papporna inte vill vara föräldralediga är en myt enligt arbetarna på Bilias verkstad i Solna, norr om Stockholm. Här tar de ut all betald ledighet de har rätt till.

– Alla pappor vill stanna hemma. Alla uppskattar att umgås med sina barn så mycket som möjligt medan de är små, säger Fredrik Sävsten, bilmekaniker.

Numera kallas han servicetekniker, efter en affärsidé som bygger på att samma mekaniker som tar emot en inlämnad bil ska laga och även lämna ut den.

Fredrik Sävsten står under en billyft med en oljig trasa i näven medan han försöker klura ut hur länge han varit hemma med sina tre barn, det äldsta sju år.

Plötsligt rullar en mamma in bakom honom med sin barnvagn och en lapp i handen. Det är en kund som ska hämta sin bil, ursäktar han och försvinner i bilhavet.

Annars är det bara män här så långt ögat kan se. De står eller halvligger och mekar med varsin bil.

Det är just de mansdominerade arbetsplatserna som LO vill påverka genom förra veckans avtal med Svenskt Näringsliv. Avtalet innebär en kraftig förlängning av tiden med föräldralön, eller tillägg som det också kallas. Pengar som betalas ut av arbetsgivaren vid sidan av föräldrapenningen från Försäkringskassan.

Tanken är att fler pappor ska stanna hemma när de förlorar mindre pengar, och att detta i slutänden ska leda till färre deltidsarbetande låglönemammor. Flera studier visar att familjer med låga inkomster delar föräldraledigheten mest ojämnt, och att LO-papporna tar ut minst föräldraledighet.

– Jag tror absolut att det nya avtalet kan göra skillnad, säger Dragan Mitrasinovic, ordförande i Bilias verkstadsklubb. Fler kommer att ta ut pappaledighet.

Själv har han bara tagit ut tio dagar i samband med barnens födelse.

– Det var för 25 år sedan och min fru hade ett deltidsarbete då.

Nu är det andra tider, berättar hans yngre kollega Fredrik Sävsten. Han var hemma fyra månader i sträck med yngsta barnet nyligen.

– Men jag tar mycket mer vab än min fru. Det beror på att förkylningarna oftast inträffar under våren, precis när min fru måste in med alla bokslut. Hon är ekonom.

För deras del är det definitivt inte ekonomin som avgör hur de delar upp föräldraledigheten.

– De naturliga egenskaperna är viktigare, säger han. Pappor kan ju inte amma, vilket innebär att åtminstone de första åtta månaderna är borta ur bilden.

Också arbetsgivarens inställning kan ha stor inverkan, påpekar Dragan Mitrasinovic.

– Här har vi aldrig upplevt några problem från arbetsgivarens sida. Vi har ett lokalt avtal som innebär att varje anställd får göra ett eget schema i samband med pappaledigheten.

Man behöver alltså inte ta ut ledigheten i klump för att få tillägget som på en del avtalsområden.

– På många mindre arbetsplatser betalar arbetsgivarna aldrig ut något föräldratillägg. De är inte ens medvetna om att de är skyldiga till det, säger Dragan Mitrasinovic.

LO:s nya avtal har tagits emot med stor glädje på Bilia. Facket ska ut med information till medlemmarna så fort det blir klart hur avtalet ska genomföras i praktiken.

Hittills har man bara behövt skicka in utdrag från Försäkringskassan till lönekontoret för att få tillägget på nästa lön. Nu ska det betalas ut av Afa försäkring i stället.

– Det behöver inte bli krångliga­re än i dag, säger Dragan Mitrasinovic. Numera kan man fylla i Afa-blanketter på webben.