415 000 personer var arbetslösa i mars. Det är en ökning med 19 000 personer på ett år. Mer än hälften av de arbetslösa har varit utan jobb i minst ett halvår – plus 10 000 på ett år. 70 000 har varit arbetslösa i minst två år.

Antalet varsel ökar igen. 6 600 personer varslades om uppsägning i mars – 1 600 fler än i mars förra året. Dessutom är det 2 100 fler än i februari.

Drygt 27 000 varslades under tre månader i höstas. Sedan vände det. Ökningen i mars kommer som en påminnelse om varselvågen, men siffrorna är fortfarande lägre än i höstas. Arbetsförmedlingen anser att trenden är nedåtgående under det första halvåret i år.

I dag på morgonen kom Arbetsförmedlingens siffror om läget på arbetsmarknaden i mars. Antalet nya, lediga jobb minskade. 69 000 lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlignarna i mars – minus 5 000 på ett år.

Knappt hälften av de arbetslösa, 199 000 personer, deltog i åtgärder i mars. Fas 3 fortsätter att växa. 34 000 var inskrivna i fas 3 i mars – 4 000 fler än i mars förra året.

Nästan 400 ungdomar under 25 år var inskrivna i fas 3. Det är en ökning med 35 procent i år, trots att Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist har deklarerat att råder ”nolltolerans” mot ungdomar i fas 3.

Gävleborgs län har fortfarande högst arbetslöshet – 12,4 procent – följt av Blekinge med 12,0 procent och Sörmland med 11,6 procent.

Gävleborgs granne i söder, Uppsala län, har den lägsta arbetslösheten i Sverige – 6,3 procent. Stockholms län kommer på andra plats med 6,9 procent